[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
[หน่วยงานด้านสาธารณสุข]
+
- กระทรวงสาธารณสุข
- สนง.ประกันสุขภาพฯ
- กรมควบคุมโรค
- สสส.
- สมาคมหมออนามัย
- สภาการพยาบาล
- กรมการแพทย์
- กรมสุขภาพจิต
- องค์การเภสัชกรรม
- กรมอนามัย
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 
 
[หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง]
+
- ศูนย์กลางการจัดการความรู้
- กรมสรรพากร
- สำนักงาน กพ.
 
 
[มุมแห่งการเรียนรู้]
+
- ความรู้คอมฯby Bcoms.net
- Tip การใช้งาน Computer
- ศูนย์ความรู้คอมพิวเตอร์
- เกี่ยวกับ ไวรัส
- ข่าวไอที และ ทิป by ARiP
 
 


  

ความรู้เกี่ยวกับ IT
ผลทดสอบ\"จีที200\" น่าพอใจ พร้อมเปิดรายงานให้สาธารณทราบใน1เดือน

จันทร์ ที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553


ผลทดสอบ"จีที200" น่าพอใจ พร้อมเปิดรายงานให้สาธารณทราบใน1เดือน
 

ทดสอบจีที 200 รวดเดียว 20 รอบในหนึ่งวัน ได้ผลน่าพอใจ "คุณหญิงกัลยา" การันตีใช้ 3 ทีมทดสอบโปร่งใส เสร็จแล้วให้สื่อมวลชนเข้าไปในพื้นที่ได้ ผอ.เนคเทคเผยพร้อมเปิดข้อมูลวิธีการทดสอบจะรายงานให้ประชาชนทราบภายใน 1 เดือน

ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทดสอบประสิทธิภาพเครื่องจีที 200 ตามขั้นตอนการทดสอบที่เรียกว่า Double-Blind Test โดยซ่อนสารระเบิดซีโฟร์น้ำหนัก 1.25 ปอนด์ ประมาณ 567 กรัม ห่อด้วยพลาสติคมิดชิด ซ่อนในกล่อง 4 ชิ้น โดยมีของจริงเพียง 1 ชิ้น นำไปวางในตำแหน่งที่ต่างกัน จากนั้นทำการค้นหา 20 ครั้ง แต่ละครั้งมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง มีกรรมการทดสอบซึ่งแบ่งออกเป็น 3 คณะ คือ น.ส.สุจินดา โชติพานิช ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในฐานะประธานการทดสอบ กรรมการฝ่ายซ่อนหาวัตถุ มีนายเจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหัวหน้าฝ่ายซ่อน และมีกรรมการฝ่ายค้นหา มีพันเอกทวีศักดิ์ จันทราสินธุ์ ผู้บังคับหน่วยทำลายล้างวัตถุระเบิด หน่วยเฉพาะกิจอโณทัย กองทัพบก เป็นหัวหน้าฝ่ายค้นหา ทั้งนี้ สื่อมวลชนไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในพื้นที่ทดสอบเพื่อทำให้เกิดความเสถียร ทั้งในเรื่องอุณหภูมิของห้อง ของวัตถุ ซึ่งหากมีบุคคลอื่นเข้าไปจะทำให้อุณหภูมิความชื้นเปลี่ยนไป


คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิดจีที 200 ว่า

คณะอนุกรรมการหลัก 3 คณะ คือ 1.ประธานการทดสอบ 2.กรรมการฝ่ายซ่อนวัตถุ และ 3.กรรมการฝ่ายค้นหาวัตถุ ทำงานร่วมกันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ไม่มีอุปสรรค เมื่อทดสอบเสร็จทั้ง 20 ครั้งแล้ว จะเปิดให้สื่อมวลชนเข้าไปในพื้นที่ได้ รับรองว่าโปร่งใส เรียบร้อย มิดชิดรอบคอบเพื่อให้ทุกอย่างเป็นเป็นที่สบายใจซึ่งกันและกัน นักวิทยาศาสตร์มีความตรงไปตรงมาอยู่แล้ว ขั้นตอนแรกจะตรวจวัตถุโดยเครื่องตรวจวัตถุที่ใช้ที่สนามบิน จากนั้นจะนำสารวัตถุระเบิดทั้ง 4 ชิ้น เข้าไปยังห้องซีที สแกน (CT Scan) เพื่อตรวจสอบหาสารวัตถุระเบิด ซึ่งจะมีการถ่ายถอดสดผ่านจอแอลซีดีให้สื่อมวลชนสังเกตการณ์ขั้นตอนการสแกนสารวัตถุระเบิดทั้ง 4 ชิ้นได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ให้สื่อช่วยเป็นพยาน


จากนั้น น.ส.สุจินดาได้นำวัตถุตัวอย่างบรรจุลงกล่องและสุ่มลูกปิงปองเพื่อระบุหมายเลขแต่ละกล่อง

และจะบันทึกหมายเลขวัตถุตัวอย่างที่เป็นสารระเบิดและปิดผนึกใส่ซองเก็บใส่ตู้เซฟ ซึ่งจะเปิดอีกครั้งพร้อมกับผลการทดสอบที่เจ้าหน้าที่แต่ละชุดบันทึกผล และบรรจุลงซองทุกครั้งที่ทดสอบ จากนั้นจึงจะเปิดให้สื่อมวลชนเข้าไปบันทึกภาพห้องทดสอบและห้องคณะกรรมการทั้งหมดได้


นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยเนคเทค ในฐานะโฆษกคณะกรรมการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องตรวจระเบิดจีที 200 ว่า การทดสอบเป็นที่น่าพอใจ

การทดสอบแบ่งเป็น 3 รอบ รอบแรกใช้เวลา 2 ชั่วโมงเศษทดสอบไปได้ 5 ทีม 5 รอบ เฉลี่ยรอบละ 25 นาที แบ่งเป็นทีมซ่อนใช้เวลาซ่อน 5 นาที และทีมค้นหาใช้เวลา 20 นาที รอบที่สองใช้เวลากว่า 4 ชั่วโมงได้เพิ่มอีก 10 ครั้ง รวมเป็น 15 ครั้ง และรอบสุดท้ายใช้เวลา 3 ชั่วโมงครึ่ง การทดสอบครั้งนี้วัดประสิทธิภาพการค้นหาตามหลักสถิติ แต่หากเป็นในแง่วิทยาศาสตร์คงให้ ครม.เป็นผู้พิจารณา สำหรับการให้เวลาตรวจสอบและประเมินผลหลังจากทำการทดสอบเสร็จแล้ว จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการใหญ่ซึ่งจะใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงกระบวน


"การทดสอบโปร่งใส ชัดเจน มีคณะกรรมการภายนอกและขอยืนยันว่ากระบวนการสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ แต่ผลจะเป็นอย่างไร ขณะนี้ยังไม่มีใครแม้แต่คนเดียวทราบเพราะข้อมูลยังแยกกันอยู่ตู้เซฟเก็บข้อมูล ประมาณ 2-3 กล่อง ซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดีจนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลพร้อมกันในที่ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่อีกครั้งในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ สำหรับผลการทดลองอย่างละเอียด คณะทำงานจะสรุปให้ข้อมูลวิธีการทดสอบทั้งหมดเป็นรายงานให้ประชาชนรับรู้ได้ภายในระยะเวลา 1 เดือนหลังจากนี้" นายพันธ์ศักดิ์กล่าวขอขอบคุณเนื้อหาข่าว คุณภาพดี โดย: หนังสือพิมพ์มติชน


เข้าชม : 1753


ความรู้เกี่ยวกับ IT 5 อันดับล่าสุด

      เอกสารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 14 / ม.ค. / 2562
      แนวทางการดูแลคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 9 / เม.ย. / 2553
      ผลทดสอบ\"จีที200\" น่าพอใจ พร้อมเปิดรายงานให้สาธารณทราบใน1เดือน 15 / ก.พ. / 2553
      แนะนำเว็บไซต์ สำหรับคนรัก hi5 ชอบตกแต่ง hi5 ของตัวเอง 16 / มิ.ย. / 2551


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge    Admin
โรงพยาบาลลอง 156 หมู่ 6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
Tel. 0-05458-1479 , 0-5458-1661 Fax. 0-5458-1479 ต่อ 1041 ivr sesli yanit
ผู้จัดทำ : ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ

Powered by maxsite
Webmaster : layoke2003@hotmail.com