[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
[หน่วยงานด้านสาธารณสุข]
+
- กระทรวงสาธารณสุข
- สนง.ประกันสุขภาพฯ
- กรมควบคุมโรค
- สสส.
- สมาคมหมออนามัย
- สภาการพยาบาล
- กรมการแพทย์
- กรมสุขภาพจิต
- องค์การเภสัชกรรม
- กรมอนามัย
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 
 
[หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง]
+
- ศูนย์กลางการจัดการความรู้
- กรมสรรพากร
- สำนักงาน กพ.
 
 
[มุมแห่งการเรียนรู้]
+
- ความรู้คอมฯby Bcoms.net
- Tip การใช้งาน Computer
- ศูนย์ความรู้คอมพิวเตอร์
- เกี่ยวกับ ไวรัส
- ข่าวไอที และ ทิป by ARiP
 
 


  

ความรู้วิชาการ HRD การประชุม-อบรม-สัมมนา ของบุคลากร
CQI : การพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนยาใกล้หมดอายุ

จันทร์ ที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ.2555


 

>>>อ่านรายละเอียดทั้งหมดคลิ๊กที่นี่<<<

1.ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา การพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนยาใกล้หมดอายุ

 

2.คำสำคัญ: ยาใกล้หมดอายุ

 

3.ชื่อหน่วยงาน งานบริการและบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก กลุ่มงานเภสัชกรรมและ

                          คุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลลอง

 

4.สมาชิกทีม                           นายศิวพงศ์  ดวงสุนทร                                               ผู้นำเสนอ

 

5.การติดต่อกับทีมงาน: PONG_@hotmail.com หรือ โทรศัพท์หมายเลข 054-581661 ต่อ 1032

 

6.เป้าหมาย: 1.เพื่อลดมูลค่าการสูญเสียของยาหมดอายุ

                     2.เพื่อลดความเสี่ยงที่ผู้รับบริการได้รับยาหมดอายุ

 

7.ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ:

        จากการพบปัญหาที่หน่วยงานห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินนำยาที่สำรองใช้กับผู้ป่วยมาแลกเปลี่ยนกับงานบริการและบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกกรณีใกล้หมดอายุ และหมดอายุแล้ว ทำให้เกิดผลกระทบกับการบริหารจัดการกับยาที่นำมาแลกเปลี่ยนทำให้ใช้ไม่ทัน ส่งผลให้เกิดการสูญเสียมูลค่ายา และเกิดความเสี่ยงกับผู้รับบริการที่จะได้รับยาหมดอายุ จึงนำมาสู่การพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนยาใกล้หมดอายุ

 

8.กิจกรรมการพัฒนา:

1.ทบทวนระบบเดิม นำมาวิเคราะห์หาโอกาสพัฒนาจากระบบเดิม พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนยาใกล้หมดอายุ ทำให้เกิดระบบการแลกเปลี่ยนยาตามกรอบบัญชียาในหน่วยงาน

     1.1.รายการ ยาเม็ด ให้ทำการแลกเปลี่ยน ก่อนหมดอายุ 4 เดือน

     1.2.รายการ ยาน้ำ ให้ทำการแลกเปลี่ยน ก่อนหมดอายุ 4 เดือน

     1.3.รายการ ยาฉีด ให้ทำการแลกเปลี่ยน ก่อนหมดอายุ 4 เดือน ยกเว้นบางรายการ

แลกเปลี่ยน ก่อนหมดอายุ 7 วัน ตามรายการบัญชี

     1.4.รายการ ยาภายนอก ให้ทำการแลกเปลี่ยน ก่อนหมดอายุ 4 เดือน

     1.5.รายการ ยาเม็ด STAT DOSE ให้ทำการแลกเปลี่ยน ก่อนหมดอายุ 4 เดือน

      1.6.รายการ ยารถ Emergency ให้ทำการแลกเปลี่ยน ก่อนหมดอายุ 4 เดือน ยกเว้นบางรายการแลกเปลี่ยน ก่อนหมดอายุ 7 วัน ตามรายการบัญชี

     1.7.รายการ ยาในรถ Refer ให้ทำการแลกเปลี่ยน ก่อนหมดอายุ 4 เดือน ยกเว้นบางรายการ

แลกเปลี่ยน ก่อนหมดอายุ 7 วัน ตามรายการบัญชี

     1.8.รายการ ยาในกระเป๋า EMS ให้ทำการแลกเปลี่ยน ก่อนหมดอายุ 4 เดือน ยกเว้นบางรายการแลกเปลี่ยน ก่อนหมดอายุ 7 วัน ตามรายการบัญชี

     1.9.รายการ ยาอื่นๆ ให้ทำการแลกเปลี่ยน ก่อนหมดอายุ 4 เดือน

2.จัดทำบัญชีเพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงเพิ่มเติมในเอกสาร บัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาโรงพยาบาลลองและเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2555 (R-PTC-008)

 

9.การวัดผลและผลการเปลี่ยนแปลง:

   วางแผนวัดผลการเปลี่ยนแปลงดังนี้

เก็บข้อมูลจากรายงานอุบัติการณ์การนำยาหมดอายุมาแลกเปลี่ยนตามกรอบบัญชีที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดของระบบการแลกเปลี่ยนยาใกล้หมดอายุ

        

 

10.โอกาสพัฒนา หรือข้อเสนอแนะในการ พัฒนาต่อไป:

1.สามารถนำแนวทางไปพัฒนาใช้กับหน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ห้องคลอด ห้องผ่าตัด ห้องผู้ป่วยใน

2.พัฒนาแนวทางให้ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานมีการตรวจสอบการหมดอายุของยาอย่างน้อย 1 ครั้ง / เดือน

 

11.ปัจจัยแห่งความสำเร็จ:

ความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

>>>อ่านรายละเอียดทั้งหมดคลิ๊กที่นี่<<<เข้าชม : 6307


ความรู้วิชาการ HRD การประชุม-อบรม-สัมมนา ของบุคลากร 5 อันดับล่าสุด

      คู่มือการใช้ภาษาไทย-อังกฤษ-พม่า-เขมร สำหรับบุคลากรสาธารณสุข 21 / มี.ค. / 2562
      นโยบายบริหารและพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลลอง 1 / มี.ค. / 2562
      นโยบาย HR ประกาศโรงพยาบาลลอง 20 / มี.ค. / 2561
      ดาวน์โหลดเอกสาร จาก HR 4 / มี.ค. / 2561
      เรื่องเล่า : การดูแลผู้ป่วยรถเข็นนั่ง รถเข็นนอนงานผู้ป่วยนอก 24 / ก.ย. / 2555


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge    Admin
โรงพยาบาลลอง 156 หมู่ 6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
Tel. 0-05458-1479 , 0-5458-1661 Fax. 0-5458-1479 ต่อ 1041 ivr sesli yanit
ผู้จัดทำ : ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ

Powered by maxsite
Webmaster : layoke2003@hotmail.com