[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
[หน่วยงานด้านสาธารณสุข]
+
- กระทรวงสาธารณสุข
- สนง.ประกันสุขภาพฯ
- กรมควบคุมโรค
- สสส.
- สมาคมหมออนามัย
- สภาการพยาบาล
- กรมการแพทย์
- กรมสุขภาพจิต
- องค์การเภสัชกรรม
- กรมอนามัย
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 
 
[หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง]
+
- ศูนย์กลางการจัดการความรู้
- กรมสรรพากร
- สำนักงาน กพ.
 
 
[มุมแห่งการเรียนรู้]
+
- ความรู้คอมฯby Bcoms.net
- Tip การใช้งาน Computer
- ศูนย์ความรู้คอมพิวเตอร์
- เกี่ยวกับ ไวรัส
- ข่าวไอที และ ทิป by ARiP
 
 


  

ความรู้วิชาการ HRD การประชุม-อบรม-สัมมนา ของบุคลากร
นวัตกรรม : ถุงทรายช่วยถ่ายภาพรังสี shoulderท่า weight baring

จันทร์ ที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ.2555


 

งานรังสีวิทยา

·       ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา   ถุงทรายช่วยถ่ายภาพรังสี shoulderท่า weight baring

·       คำสำคัญ:    ถุงทราย

·       ชื่อหน่วยงาน    รังสีวิทยา

·       สมาชิกทีม     นางอาริวรรณ   วังคะออม

                  นางจินตนา   ศรีเจริญ

·       การติดต่อกับทีมงาน:   นางอาริวรรณ   วังคะออม   หน่วยงาน รังสีวิทยา     โทรศัพท์มือถือ 089-4293620    E-mail  ariwan_wko@hotmail.com

·       เป้าหมาย:

เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยในการถ่ายภาพรังสี shoulder ท่า weight baring

·       ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ:

          เดิมการถ่ายภาพรังสี shoulder ท่า weight baring ของหน่วยงานจะใช้วิธียืมดัมเบลจากหน่วยงานกายภาพบำบัดมาให้ผู้ป่วยถือไว้เพื่อดูการถ่วงน้ำหนักของ joint บริเวณ shoulder ทำให้ไม่สะดวกต่อการใช้งานและผู้ป่วยรอนาน

·       กิจกรรมการพัฒนา:

          หน่วยงานรังสีวิทยาจึงจัดทำถุงทราย จำนวน 2 ถุงๆละ 1 กิโลกรัม เพื่อให้ผู้ป่วยหิ้วไว้ทั้งสองข้างเวลาถ่ายแทนดัมเบล

·       การวัดผลและผลการเปลี่ยนแปลง:

        ถุงทรายที่จัดทำขึ้นสามารถใช้ช่วยในการถ่ายภาพรังสี shoulder ท่า weight baringได้ดี สะดวกต่อการใช้งาน ภาพรังสีที่ได้ช่วยในการวินิจฉัยของแพทย์ได้

·       โอกาสพัฒนา หรือข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป:

          จัดทำถุงทรายขนาดต่างๆ เพื่อรองรับผู้ป่วยรูปร่างใหญ่หรือผู้ป่วยเด็ก

·        ปัจจัยแห่งความสำเร็จ :

          ใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น

 

 

 

 

 เข้าชม : 2417


ความรู้วิชาการ HRD การประชุม-อบรม-สัมมนา ของบุคลากร 5 อันดับล่าสุด

      คู่มือการใช้ภาษาไทย-อังกฤษ-พม่า-เขมร สำหรับบุคลากรสาธารณสุข 21 / มี.ค. / 2562
      นโยบายบริหารและพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลลอง 1 / มี.ค. / 2562
      นโยบาย HR ประกาศโรงพยาบาลลอง 20 / มี.ค. / 2561
      ดาวน์โหลดเอกสาร จาก HR 4 / มี.ค. / 2561
      เรื่องเล่า : การดูแลผู้ป่วยรถเข็นนั่ง รถเข็นนอนงานผู้ป่วยนอก 24 / ก.ย. / 2555


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge    Admin
โรงพยาบาลลอง 156 หมู่ 6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
Tel. 0-05458-1479 , 0-5458-1661 Fax. 0-5458-1479 ต่อ 1041 ivr sesli yanit
ผู้จัดทำ : ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ

Powered by maxsite
Webmaster : layoke2003@hotmail.com