[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
[หน่วยงานด้านสาธารณสุข]
+
- กระทรวงสาธารณสุข
- สนง.ประกันสุขภาพฯ
- กรมควบคุมโรค
- สสส.
- สมาคมหมออนามัย
- สภาการพยาบาล
- กรมการแพทย์
- กรมสุขภาพจิต
- องค์การเภสัชกรรม
- กรมอนามัย
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 
 
[หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง]
+
- ศูนย์กลางการจัดการความรู้
- กรมสรรพากร
- สำนักงาน กพ.
 
 
[มุมแห่งการเรียนรู้]
+
- ความรู้คอมฯby Bcoms.net
- Tip การใช้งาน Computer
- ศูนย์ความรู้คอมพิวเตอร์
- เกี่ยวกับ ไวรัส
- ข่าวไอที และ ทิป by ARiP
 
 


  

ความรู้วิชาการ HRD การประชุม-อบรม-สัมมนา ของบุคลากร
เรื่องเล่า : แนวทางการบริหารการจัดการยาในผู้ป่วยภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน

จันทร์ ที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ.2555


 

1.              ชื่อเรื่องเล่า

                เรื่อง แนวทางการบริหารการจัดการยาในผู้ป่วยภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน

2.              คำสำคัญ 

               ผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน หมายถึง ผู้ป่วยที่มีอาการหนักขั้นวิกฤตอยู่ในภาวะคุกคามต่อชีวิต หรือบาดเจ็บสาหัส ซึ่งอาจจำเป็นที่ได้รับการดูแลรักษาทันทีมิฉะนั้นอาจมีโอกาสเสียชีวิตได้สูง เช่น ผู้ป่วยหยุดหายใจ , ภาวะหัวใจหยุดเต้น , เสียเลือดมาก , ความดันโลหิตต่ำมาก , ช็อก , หมดสติ , โคม่า และชักอย่างต่อเนื่อง

3.              ชื่อหน่วยงาน  

               ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน   โรงพยาบาลลอง

4.            สมาชิกทีม

-                   นางณัชชาจารย์  วิริยะเมธี

-                   นางสาวรัตติการณ์  เพาะเจาะ

-                   นางสาวภรณ์ทิพย์  สว่างวงษ์

-                   นายวุฒิไกร   สุพรรณ์

-                   นางสาวดวงพร  กันยะมี

-                   นางสาววิไลวรรณ  ปาระบุตร

-                   นางสาวสาริณี  นะติ๊บ

-                   นางสาวพุทธชาติ   รักไพบูลย์

-                   นางสาวอภิชญา  เลาหพงศ์สมบูรณ์

-                   นายสุรปการณ์  จัตุรภัทร์

-                   นางสาวดาริกา  วันสี

-                   นางสาววรัญญา  กาบแยง

-                   นางสาวเฟื่องลัดดา  ใจอิ้ง

-                   นางสาวประไพศรี  อรุณศรี

-                   นางสาววันวิสาห์  คำลือ

-                   นางสาวปิยะธิดา  จันต๊ะหล้า

-                   นางกนกวรรณ  เรียนมั่น

-                   นางเฉลิมขวัญ  รัตนชมภู

-                   นางสาวภิรมย์ญา  คำสม

-                   นายธนโชติ  สุภาตา

5.            ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลอง

               เบอร์โทรติดต่อ 054-581479 , 054-581661 ต่อ 1003 , 1004

 

6.              เป้าหมาย

               เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการยาในการช่วยฟื้นคืนชีพแก่ผู้ป่วยได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ปลอดภัย ตามขนาด และชนิดของยาที่แพทย์สั่ง และเป็นการ Double check เพื่อลดการคลาดเคลื่อนทางยาได้อีกช่องทางหนึ่ง

 

 

7.            ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ

                   แบบฟอร์มการบันทึกการให้ยาและช่วยฟื้นคืนชีพเดิม ไม่มีช่องบันทึก ชนิดยา เวลาที่ให้ยา ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ป่วยได้รับยาครบถ้วนหรือไม่ อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ผู้ป่วยได้รับยาไม่ได้ตามตามขนาดที่แพทย์สั่ง เวลาที่บริหารยาไม่ต่อเนื่อง

 

8.            กิจกรรมการพัฒนา

            นำแบบฟอร์มมาบันทึกในรายผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉินทุกราย

 

9.            การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง

            ทำให้ผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉินได้รับการช่วยฟื้นคืนชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับยากระตุ้นหัวใจ รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ทำให้ผู้ป่วยปลอดภัย สามารถส่งต่อไปรักษายังสถานพยาบาลที่มีขีดความสามารถสูงได้อย่างปลอดภัยมากกว่า 90 %

 

10.    โอกาสพัฒนา หรือ ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป

             ต้องการเผยแพร่แบบบันทึกให้หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และอาจเป็น Base practice ต่อไปได้

 

11.    ปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จ

              ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกทีมทุกคน

 เข้าชม : 4387


ความรู้วิชาการ HRD การประชุม-อบรม-สัมมนา ของบุคลากร 5 อันดับล่าสุด

      คู่มือการใช้ภาษาไทย-อังกฤษ-พม่า-เขมร สำหรับบุคลากรสาธารณสุข 21 / มี.ค. / 2562
      นโยบายบริหารและพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลลอง 1 / มี.ค. / 2562
      นโยบาย HR ประกาศโรงพยาบาลลอง 20 / มี.ค. / 2561
      ดาวน์โหลดเอกสาร จาก HR 4 / มี.ค. / 2561
      เรื่องเล่า : การดูแลผู้ป่วยรถเข็นนั่ง รถเข็นนอนงานผู้ป่วยนอก 24 / ก.ย. / 2555


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge    Admin
โรงพยาบาลลอง 156 หมู่ 6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
Tel. 0-05458-1479 , 0-5458-1661 Fax. 0-5458-1479 ต่อ 1041 ivr sesli yanit
ผู้จัดทำ : ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ

Powered by maxsite
Webmaster : layoke2003@hotmail.com