[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
[หน่วยงานด้านสาธารณสุข]
+
- กระทรวงสาธารณสุข
- สนง.ประกันสุขภาพฯ
- กรมควบคุมโรค
- สสส.
- สมาคมหมออนามัย
- สภาการพยาบาล
- กรมการแพทย์
- กรมสุขภาพจิต
- องค์การเภสัชกรรม
- กรมอนามัย
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 
 
[หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง]
+
- ศูนย์กลางการจัดการความรู้
- กรมสรรพากร
- สำนักงาน กพ.
 
 
[มุมแห่งการเรียนรู้]
+
- ความรู้คอมฯby Bcoms.net
- Tip การใช้งาน Computer
- ศูนย์ความรู้คอมพิวเตอร์
- เกี่ยวกับ ไวรัส
- ข่าวไอที และ ทิป by ARiP
 
 


  

ความรู้ด้านยาและคบส.
การหักแบ่งเม็ดยา ตอนที่ 2

พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557


 

การหักแบ่งเม็ดยา ตอน 2

 

          ยาเม็ดที่สามารถหักแบ่งได้และไม่ได้
          การหักแบ่งเม็ดยาไม่ใช่แนวปฏิบัติที่สามารถใช้กับยาเม็ดทุกชนิด เพราะการหักแบ่งยาเม็ดบางชนิดอาจจะทำให้ผู้ป่วยไม่ได้รับประโยชน์จากการใช้ยาเท่าที่ควร หรืออาจทำให้ผู้ป่วยได้รับพิษจากยาได้
          โดยทั่วไป ยาเม็ดที่สามารถหักแบ่งได้มักมีรอยบากตรงกลางสำหรับการหักแบ่ง แต่มียาเม็ดบางชนิดที่สามารถหักแบ่งได้แม้ไม่มีรอยบากตรงกลาง สำหรับยาเม็ดที่ไม่แนะนำให้หักแบ่ง ได้แก่ ยาเม็ดที่ไม่มีรอยบากสำหรับการหักแบ่งบางชนิด ยาเม็ดที่มีขนาดหนา ยาเม็ดที่มีรูปร่างแปลก ยาเม็ดชนิดเคลือบฟิล์ม และยาเม็ดที่ถูกเคลือบเพื่อมิให้แตกตัวในกระเพาะอาหาร สำหรับยาเม็ดออกฤทธิ์นานนั้น เภสัชกรควรตรวจสอบยาแต่ละตำรับกับบริษัทผู้ผลิตว่าสามารถหักแบ่งยาเม็ดได้หรือไม่ เพราะยาเม็ดออกฤทธิ์นานบางชนิด เช่น ยาที่ผลิตในรูปเมทริกซ์
(matrix) อาจะหักแบ่งได้ ในขณะที่ยาบางชนิด เช่น ยาที่ผลิตโดยใช้เยื่อ (membrane) หุ้มเม็ดยาไม่สามารถหักแบ่งได้ ตัวอย่างยาเม็ดออกฤทธิ์นานที่บริษัทผู้ผลิตระบุว่าสามารถหักแบ่งได้ โดยไม่มีผลต่อการออกฤทธิ์นานของยาคือ isosorbide mononitrate และ bupropion ตัวอย่างของยาที่บริษัทผู้ผลิตระบุว่าสามารถหักแบ่งได้ แต่ห้ามบดหรือเคี้ยวคือ theophylline (Theodur®, Nuelin®)

          กลุ่มผู้ป่วยที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อหักแบ่งยาเม็ด
          การหักแบ่งยาเม็ดออกเป็นสองส่วนที่เท่ากันเป็นสิ่งที่กระทำได้ยาก และขึ้นกับปัจจัยต่างๆ หลายปัจจัย ตัวอย่างเช่น รูปร่างของยาเม็ด ขนาดของยาเม็ด วิธีที่ใช้หักแบ่งยาเม็ด และทักษะความชำนาญของผู้หักแบ่งยาเม็ด ถ้าผู้หักแบ่งไม่มีทักษะและความชำนาญ ยาเม็ดที่หักแบ่งได้ทั้งสองส่วนอาจมีขนาดไม่เท่ากัน หรือยาเม็ดอาจแตกเป็นเศษเล็กๆ ถึงแม้ว่าใช้เครื่องหักแบ่งยาเม็ดจะง่ายและสะดวกกว่าการใช้มือหรือมีด แต่การใช้เครื่องหักแบ่งยาเม็ดยังคงต้องอาศัยความชำนาญในการวางยาเม็ดลงบนเครื่องมืออย่างเหมาะสม ดังนั้น ทักษะและความชำนาญของผู้หักแบ่งเม็ดยาจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าปัจจัยอื่นๆ
          ผู้ป่วยบางประเภท เช่น ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยโรคข้อเสื่อม ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ผู้ป่วยโรคจิตประสาท และผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับความจำหรือสายตา เป็นผู้ป่วยที่มีปัญหาในการหักแบ่งยาเม็ดมากกว่าผู้ป่วยปกติทั่วไป เพราะภาวะหรือโรคของผู้ป่วยเหล่านี้มีผลต่อทักษะหรือความชำนาญในการหักแบ่งยาเม็ด ดังนั้น ผู้ป่วยเหล่านี้ต้องได้รับความช่วยเหลือ หรือได้รับคำแนะนำเป็นพิเศษเมื่อต้องหักแบ่งยาเม็ด

เอกสารอ้างอิง

1. จันคนา บูรณะโอสถ, สรายุทธ์ จันทร์มหเสถียร. การหักแบ่งยาเม็ด (Tablet spitting). วารสารไทยไภษัชย นิพนธ์ 2550; ปีที่ 4 ฉบับเดือนเมษายน: 1-12เข้าชม : 1195


ความรู้ด้านยาและคบส. 5 อันดับล่าสุด

      วิธีส่งเสริมความร่วมมือในการใช้ยาวัณโรค 16 / ส.ค. / 2562
      ยาสามัญประจำบ้าน ตอนที่2 22 / ม.ค. / 2559
      บัญชีรายการยาโรงพยาบาลลอง 59 22 / ม.ค. / 2559
      “ลิชมาเนีย” โรคติดเชื้อภัยร้ายตัวใหม่ 22 / ม.ค. / 2559
      Antibiotic Awareness Day 2 / ธ.ค. / 2558


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge    Admin
โรงพยาบาลลอง 156 หมู่ 6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
Tel. 0-05458-1479 , 0-5458-1661 Fax. 0-5458-1479 ต่อ 1041 ivr sesli yanit
ผู้จัดทำ : ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ

Powered by maxsite
Webmaster : layoke2003@hotmail.com