[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
[หน่วยงานด้านสาธารณสุข]
+
- กระทรวงสาธารณสุข
- สนง.ประกันสุขภาพฯ
- กรมควบคุมโรค
- สสส.
- สมาคมหมออนามัย
- สภาการพยาบาล
- กรมการแพทย์
- กรมสุขภาพจิต
- องค์การเภสัชกรรม
- กรมอนามัย
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 
 
[หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง]
+
- ศูนย์กลางการจัดการความรู้
- กรมสรรพากร
- สำนักงาน กพ.
 
 
[มุมแห่งการเรียนรู้]
+
- ความรู้คอมฯby Bcoms.net
- Tip การใช้งาน Computer
- ศูนย์ความรู้คอมพิวเตอร์
- เกี่ยวกับ ไวรัส
- ข่าวไอที และ ทิป by ARiP
 
 


  

ความรู้ด้านยาและคบส.
ยาสามัญประจำบ้าน ตอนที่1

ศุกร์ ที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ.2558


ยาสามัญประจำบ้าน ตามพระราชบัญญัติยา (พรบ.ยา) พ.ศ.2510 ยาที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตผลิตหรือขายซึ่งหมายถึงสามารถจำหน่ายได้ในร้านชำ มีด้วยกัน 3 ประเภท ได้แก่ 1. ยาสมุนไพร หมายถึง ยาที่ได้จากพฤกษชาติ สัตว์ หรือแร่ ซึ่งมิได้ผสม ปรุง หรือแปรสภาพ (จากนิยาม สมุนไพรซึ่งนำมาบดเป็นผงบรรจุลงแคปซูลจะไม่จัดเป็นยาสมุนไพรและไม่ได้รับการยกเว้นตาม พรบ.ยา พ.ศ. 2. ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน 3. ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ โดยยาสามัญประจำบ้าน หมายถึง ยาแผนปัจจุบัน หรือ ยาแผนโบราณที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศให้เป็นยาสามัญประจำบ้านใช้บรรเทารักษาอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆ มีการแสดงฉลากที่ระบุถึงสรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คำเตือนทำให้มีความปลอดภัยในการใช้สูง ปัจจุบัน(ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่5) พ.ศ.2555 มีทั้งหมด 58 ประการ รายการยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน มี 16 กลุ่ม รายการยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน 58 รายการ (ปรับปรุงล่าสุดตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555) 1. ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ รายการ สูตรตำรับ สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คำเตือน การเก็บรักษา ตัวอย่างยา 1.1 ยาเม็ดลดกรด อะลูมินา-แมกนีเซีย ขนาดบรรจุ แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ 4 และ 10 เม็ด ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ อะลูมิเนียมไฮดรอกไซต์ (Aluminium Hydroxide) 200-600 มิลลิกรัม แมกนีเซียมไฮดรอกไซต์(Magnesium Hydroxid) 200-400 มิลลิกรัม บรรเทาอาการจุกเสียด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ และปวดท้องเนื่องจากมีกรดมาก ในกระเพาะอาหารหรือแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ เคี้ยวยาก่อนกลืน รับประทานก่อนอาหาร 1/2 ชั่วโมง หรือหลังอาหาร 1 ชั่วโมง หรือเมื่อมีอาการ ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-4 เม็ด เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด 1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต 2) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์ นอกจากแพทย์สั่ง สำหรับตำรับที่มี Low Sodium คือ มีผลวิเคราะห์ที่แสดงว่ามีปริมาณของ Sodium ในขนาดรับประทานต่อวันไม่เกิน 5 mEq (115 mg.) ให้แจ้งคำเตือนดังนี้ 1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคไต 2) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์ นอกจากแพทย์สั่ง เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส - ไบร์เยล แผงบรรจุ 4 เม็ด, 10 เม็ด 1.2 ยาน้ำลดกรด อะลูมินา-แมกนีเซีย ขนาดบรรจุ ขวดละ 240 มิลลิลิตร และ 450 มิลลิลิตร ในสูตรตำรับ 5 มิลลิลิตรประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Aluminium Hydroxide 165-650 mg. Magnesium Hydroxide 103-500 mg. บรรเทาอาการจุกเสียด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ และปวดท้องเนื่องจากมีกรดมาก ในกระเพาะอาหารหรือแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ เขย่าขวดก่อนใช้ยา รับประทานก่อนอาหาร 1/2 ชั่วโมง หรือหลังอาหาร 1 ชั่วโมง หรือเมื่อมีอาการ ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-4 ช้อนชา เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนชา เด็ก 3-6 ปี รับประทานครั้งละ 1/2-1 ช้อนชา 1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต 2) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์ นอกจากแพทย์สั่ง สำหรับตำรับที่มี Low Sodium คือ มีผลวิเคราะห์ที่แสดงว่ามีปริมาณของ Sodium ในขนาดรับประทานต่อวันไม่เกิน 5 mEq (115 mg.) ให้แจ้งคำเตือนดังนี้ 1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคไต 2) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์ นอกจากแพทย์สั่ง เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส   รายการ สูตรตำรับ สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คำเตือน การเก็บรักษา ตัวอย่างยา 1.3 ยาเม็ดแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อโซดามินท์ ขนาดบรรจุ แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ 4 และ 10 เม็ด ในสูตรตำรับ 1 เม็ดประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Sodium Bicarbonate 300 mg. Peppermint Oil 0.003 ml. บรรเทาอาการจุกเสียด ลดอาการระคายเคือง เนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหาร รับประทานหลังอาหาร 1 ชั่วโมง หรือเมื่อมีอาการ ผู้ใหญ่รับประทานครั้งละ 3-6 เม็ด เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1-3 เม็ด 1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคไต 2) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์ นอกจากแพทย์สั่ง เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส 1.4 ยาขับลม ขนาดบรรจุ ขวดละ 180 มิลลิลิตร 240 มิลลิลิตร และ 450 มิลลิลิตร ในสูตรตำรับ 15 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Capsicum Tincture 0.060-0.500 ml. Compound Cardamom Tincture 0.035-1.800 ml. Strong Ginger Tincture 0.024-0.240 ml. บรรเทาอาการท้องขึ้น ท้องอืด ท้องเฟ้อ และขับลมในกระเพาะอาหาร เขย่าขวดก่อนใช้ยา รับประทานวันละ 3-4 ครั้ง ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 หรือ 2 ช้อนโต๊ะ เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1/2 หรือ 1 ช้อนโต๊ะ ยานี้มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ …..% ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส และป้องกัน ไม่ให้ถูกแสงแดด   รายการ สูตรตำรับ สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คำเตือน การเก็บรักษา ตัวอย่างยา 1.5 ยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ยาธาตุน้ำแดง ขนาดบรรจุ ขวดละ 180 มิลลิลิตร 240 มิลลิลิตร และ 450 มิลลิลิตร ในสูตรตำรับ 15 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Sodium Bicarbonate 0.15-0.60 g. Compound Rhubarb Tincture 0.50-2.00 ml. และ/หรือ Tincture อื่นๆ ที่มีสรรพคุณทางยา ได้แก่ Compound Cardamom Tincture 0.01-1.00 ml. Compound Gentian Tincture 0.18-1.10 ml. Compound Tinospora Tincture 0.50 ml. Weak Ginger Tincture 0.48-2.01 ml. Strong Ginger Tincture 0.10-0.30 ml. Nux Vomica Tincture 0.09-0.10 ml. Ipecacuanha Tincture 0.18-0.30 ml. และ/หรือ volatile Substance อื่นๆ ที่มีสรรพคุณทางยาได้แก่ Peppermint Spirit 0.15-0.30 ml. Peppermint Oil 0.03-0.20 ml. Menthol 0.05-0.30 ml. Concentrated Dill Water 0.10 ml. Camphor 19.00 mg. บรรเทาอาการปวดท้องเนื่องจากจุกเสียด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ เขย่าขวดก่อนใช้ยา รับประทานก่อนอาหารวันละ 3 ครั้ง ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 หรือ 2 ช้อนโต๊ะ เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1/2 หรือ 1 ช้อนโต๊ะ 1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต 2) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์ นอกจากแพทย์สั่ง 3) ยานี้มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ …..% ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด   รายการ สูตรตำรับ สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คำเตือน การเก็บรักษา ตัวอย่างยา 1.6 ยาน้ำแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ โซเดียม ไบคาร์บอเนต ขนาดบรรจุ ขวดละ 60 มิลลิลิตร ในสูตรตำรับ 5 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือSodium Bicarbonate 50 mg. โดยในสูตรตำรับไม่อนุญาตให้ใช้ Alcohol เป็นส่วนผสม บรรเทาอาการท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ เนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหาร ใช้ป้อนให้ทารกและเด็กหลังอาหาร หรือเมื่อมีอาการ ไม่ควรให้เกินวันละ 6 ครั้ง เด็กอายุ 2-3 ปี ครั้งละ 2-3 ช้อนชา เด็กอายุ 6-12 เดือน ครั้งละ 2 ช้อนชา เด็กอายุ 1-6 เดือน ครั้งละ 1 ช้อนชา ทารกแรกเกิด-1 เดือน ไม่ควรใช้ 1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต 2) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์ นอกจากแพทย์สั่ง เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด 1.7 ยาทาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ทิงเจอร์มหาหิงคุ์ ขนาดบรรจุ ขวดละ 15 มิลลิลิตร 30 มิลลิลิตร และ 60 มิลลิลิตร ในสูตรตำรับ ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือAsafetida 20 % w/v บรรเทาอาการท้องขึ้น ท้องเฟ้อ ปวดท้องในเด็ก ทาบางๆ ที่หน้าท้อง วันละ 2-3 ครั้ง ห้ามรับประทาน เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด 1.8 ยาเม็ดลดกรด อะลูมินา-แมกนีเซีย-ไซเมธิโคน ขนาดบรรจุ แผงละ 4 และ10 เม็ด ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือ Aluminium Hydroxide 200 - 600 mg Magnesium Hydroxide 200 - 400 mg Simethicone 40 - 125 mg บรรเทาอาการจุกเสียด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารหรือแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ และ ช่วยขับลม เคี้ยวยาก่อนกลืน รับประทานก่อนอาหาร ครึ่งชั่วโมง หรือหลังอาหาร 1 ชั่วโมง หรือเมื่อมีอาการ ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 - 4 เม็ด เด็กอายุ 6 - 12 ปี รับประทานครั้งละ 1 - 2 เม็ด 1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต 2) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์ 3) ในกรณีที่รับประทานยานี้ร่วมกับยาอื่น ควรรับประทานห่างกัน 2 ชั่วโมง สำหรับตำรับที่มี Low Sodium คือ มีผลวิเคราะห์ที่แสดงว่ามีปริมาณของ Sodium ในขนาดรับประทานต่อวันไม่เกิน 5 mEq (115 mg) ให้แจ้งคำเตือนดังนี้ คำเตือน 1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคไต 2) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า 2สัปดาห์ 3) ในกรณีที่รับประทานยานี้ร่วมกับยาอื่น ควรรับประทานห่างกัน 2 ชั่วโมง เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส 1.9 ยาน้ำลดกรด อะลูมินา-แมกนีเซีย-ไซเมธิโคน ขนาดบรรจุ ขวดละ 240 และ 450 มิลลิลิตร ในสูตรตำรับ 5 มิลลิลิตรประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Aluminium Hydroxide 165 - 650 mg Magnesium Hydroxide 103 - 500 mg Simethicone 20 – 40 mg บรรเทาอาการจุกเสียด ทองขึ้น ท้องเฟ้อ ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารหรือแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ และช่วยขับลม เขย่าขวดก่อนใช้ยารับประทานก่อนอาหาร ครึ่งชั่วโมง หรือหลังอาหาร 1ชั่วโมงหรือเมื่อมีอาการ ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 - 4 ช้อนชา เด็กอายุ 6 - 12 ปี รับประทานครั้งละ 1 - 2 ช้อนชา เด็กอายุ 3 - 6 ปี รับประทานครั้งละ ครึ่ง - 1 ช้อนชา 1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต 2) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า 2สัปดาห์ 3) ในกรณีที่รับประทานยานี้ร่วมกับยาอื่น ควรรับประทานห่างกัน 2 ชั่วโมง สำหรับตำรับที่มี Low Sodium คือ มีผลวิเคราะห์ที่แสดงว่ามีปริมาณของ Sodium ในขนาดรับประทานต่อวันไม่เกิน 5 mEq (115 mg) ให้แจ้งคำเตือนดังนี้ คำเตือน 1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคไต 2) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์ 3) ในกรณีที่รับประทานยานี้ร่วมกับยาอื่น ควรรับประทานห่างกัน2 ชั่วโมง เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส 1.10 ยาผงฟู่ซิตริกแอซิด-โซเดียมไบคาร์บอเนต-โซเดียมคาร์บอเนต ขนาดบรรจุ ซองอะลูมิเนียม ไม่เกิน 4.3 g ในสูตรตำรับ 1 ซอง ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือ Citric Acid Anhydrous ไม่เกิน 1.850 g Sodium Bicarbonate ไม่เกิน 1.960 g Sodium Carbonate ไม่เกิน 0.430 g ลดกรด บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ เนื่องจากมีกรดมากใน กระเพาะอาหาร ผสมน้ำค่อนแก้วรับประทาน หลังหมดฟองฟู่ ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ครั้งละ 1 ซอง รับประทานซ้ำได้อีกภายใน 2 หรือ 3 ชั่วโมง ถ้าต้องการ 1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง หรือโรคไต 2) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์ นอกจากแพทย์สั่ง การเก็บรักษา เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ขนาดบรรจุ ซองอลูมิเนียม ไม่เกิน 4.3 g 1.11 ยาเม็ดแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ไซเมธิโคน ขนาดบรรจุ ชนิดเม็ดบรรจุแผงอลูมิเนียม ชนิดแคปซูลบรรจุแผงพลาสติกหรืออลูมิเนียม แผงละไม่เกิน 10 เม็ด/แคปซูล ในสูตรตำรับ 1 เม็ด / แคปซูล ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Simethicone 40 mg และ 80 mg บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียด เคี้ยวก่อนกลืน (เฉพาะชนิดเม็ด) ขนาด 40 mg ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 - 2 เม็ด เมื่อมีอาการ วันละ 4 ครั้ง (ไม่เกินวันละ 12 เม็ด) ขนาด 80 mg ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 เม็ด เมื่อมีอาการ วันละ 4 ครั้ง (ไม่เกินวันละ 6 เม็ด) 1) หากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 3 วัน ควรปรึกษาแพทย์หรอเภสัชกร 2) ยานี้ไม่ใช่ยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหาร เก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส  

เข้าชม : 12301


ความรู้ด้านยาและคบส. 5 อันดับล่าสุด

      วิธีส่งเสริมความร่วมมือในการใช้ยาวัณโรค 16 / ส.ค. / 2562
      ยาสามัญประจำบ้าน ตอนที่2 22 / ม.ค. / 2559
      บัญชีรายการยาโรงพยาบาลลอง 59 22 / ม.ค. / 2559
      “ลิชมาเนีย” โรคติดเชื้อภัยร้ายตัวใหม่ 22 / ม.ค. / 2559
      Antibiotic Awareness Day 2 / ธ.ค. / 2558
ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ layoke2003@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge    Admin
โรงพยาบาลลอง 156 หมู่ 6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
Tel. 0-05458-1479 , 0-5458-1661 Fax. 0-5458-1479 ต่อ 1041 ivr sesli yanit
ผู้จัดทำ : ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ

Powered by maxsite
Webmaster : layoke2003@hotmail.com