[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
[หน่วยงานด้านสาธารณสุข]
+
- กระทรวงสาธารณสุข
- สนง.ประกันสุขภาพฯ
- กรมควบคุมโรค
- สสส.
- สมาคมหมออนามัย
- สภาการพยาบาล
- กรมการแพทย์
- กรมสุขภาพจิต
- องค์การเภสัชกรรม
- กรมอนามัย
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 
 
[หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง]
+
- ศูนย์กลางการจัดการความรู้
- กรมสรรพากร
- สำนักงาน กพ.
 
 
[มุมแห่งการเรียนรู้]
+
- ความรู้คอมฯby Bcoms.net
- Tip การใช้งาน Computer
- ศูนย์ความรู้คอมพิวเตอร์
- เกี่ยวกับ ไวรัส
- ข่าวไอที และ ทิป by ARiP
 
 


  

แผนงานและยุทธศาสตร์
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี

อังคาร ที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561


สรุปผลการดำเนินงานประจำปี

 

Report Unit

Report Team

ผลการดำเนินงานประจำปี 58

>>คลิก<<

>>คลิก<<

ผลการดำเนินงานประจำปี 59

>>คลิก<<

>>คลิก<<

ผลการดำเนินงานประจำปี 60

>>คลิก<<

>>คลิก<<

      
       ผลการดำเนินงานประจำปี 61

   >>คลิก<<   >>คลิก<<
        
       ผลการดำเนินงานประจำปี 62

  >>คลิก<<       >>คลิก<<เข้าชม : 693


แผนงานและยุทธศาสตร์ 5 อันดับล่าสุด

      เอกสารงานแผน อืนๆ 24 / ธ.ค. / 2561
      แผนเงินบำรุงโรงพยาบาล 20 / ธ.ค. / 2561
      แบบฟอร์มต่าง ๆ 20 / มี.ค. / 2561
      สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 20 / มี.ค. / 2561
      แผนยุทธศาสตร์ 20 / มี.ค. / 2561


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge    Admin
โรงพยาบาลลอง 156 หมู่ 6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
Tel. 0-05458-1479 , 0-5458-1661 Fax. 0-5458-1479 ต่อ 1041 ivr sesli yanit
ผู้จัดทำ : ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ

Powered by maxsite
Webmaster : layoke2003@hotmail.com