[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
[หน่วยงานด้านสาธารณสุข]
+
- กระทรวงสาธารณสุข
- สนง.ประกันสุขภาพฯ
- กรมควบคุมโรค
- สสส.
- สมาคมหมออนามัย
- สภาการพยาบาล
- กรมการแพทย์
- กรมสุขภาพจิต
- องค์การเภสัชกรรม
- กรมอนามัย
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 
 
[หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง]
+
- ศูนย์กลางการจัดการความรู้
- กรมสรรพากร
- สำนักงาน กพ.
 
 
[มุมแห่งการเรียนรู้]
+
- ความรู้คอมฯby Bcoms.net
- Tip การใช้งาน Computer
- ศูนย์ความรู้คอมพิวเตอร์
- เกี่ยวกับ ไวรัส
- ข่าวไอที และ ทิป by ARiP
 
 


  

คณะกรรมการเภสัชกรรมและบำบัด PTC
การจัดเก็บยาในตู้เย็น

อังคาร ที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ.2561


การเก็บยาในตู้เย็นควรเก็บบริเวณไหนดี ? ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ. วารี ลิมป์วิกรานต์ ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คุณเคยได้รับยาจากโรงพยาบาลแล้วฉลากยานั้นระบุให้เก็บยาในตู้เย็นหรือไม่ หลายคนอาจเก็บยาไว้ช่องธรรมดาที่ส่วนประตูสำหรับไว้เก็บไข่เพราะสะดวกหยิบใช้ง่าย บางคนอาจเก็บไว้ในช่องสำหรับไว้เก็บผักผลไม้เพื่อจะได้แยกเป็นสัดส่วน แล้วเราควรเก็บบริเวณไหนของตู้เย็นดี? ตู้เย็นตามบ้านทั่วไปที่นิยมใช้กัน คือตู้เย็นสองประตู โดยประตูบานบนเป็นช่องแช่แข็ง และประตูบานล่างเป็นช่องธรรมดา การปรับอุณหภูมิในตู้เย็นสามารถทำได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการโดยศึกษาได้จากคู่มือการใช้ตู้เย็นซึ่งผู้ผลิตได้ให้คำแนะนำไว้ สำหรับตู้เย็นที่ใช้ในการเก็บยานั้น ถ้าเก็บที่ช่องแช่แข็งอุณหภูมิจะต่ำกว่า -15 องศาเซลเซียส และถ้าเก็บที่ช่องธรรมดาอุณหภูมิอยู่ในช่วง 2-8 องศาเซลเซียส คำแนะนำง่ายๆ ในการเก็บยาในตู้เย็นมีดังนี้ - “เก็บยาในตู้เย็น” หมายถึงเก็บยาที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส นั่นคือตู้เย็นช่องธรรมดา นอกจากระบุชัดเจนว่า “เก็บยาในช่องแช่แข็ง” - ไม่ควรเก็บที่ส่วนประตู เพราะอุณหภูมิจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายเมื่อเปิด-ปิดตู้เย็นเพื่อใช้งาน - หากเป็นตู้เย็นชนิดประตูเดียวที่ไม่ได้แยกเป็นสัดส่วนช่องแช่แข็งและช่องธรรมดาชัดเจน ไม่ควรวางยาไว้บนชั้นบนสุดที่ใกล้กับช่องแช่แข็ง เพราะอุณหภูมิอาจเย็นเกินไปจนยาแข็งตัวได้ ควรวางที่ชั้นกลางของตู้เย็น - วางเทอร์โมมิเตอร์ที่สามารถวัดอุณหภูมิได้ทั้งค่าบวกและลบไว้ในตู้เย็น เพื่อจะได้มั่นใจได้ว่าอุณหภูมิของตู้เย็นที่ใช้งานอยู่ในช่วง 2-8 องศาเซลเซียส ที่มา : http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/service-knowledge-article-info.php?id=311

เข้าชม : 350


คณะกรรมการเภสัชกรรมและบำบัด PTC 5 อันดับล่าสุด

      บัญชีรายการยาและเวชภัญฑ์มิใช่ยา cup long ปีงบประมาณ 2563 19 / ก.ย. / 2562
      บัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา โรงพยาบาลลอง 19 / เม.ย. / 2562
      แนวทางการติดต่อกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 62 4 / ธ.ค. / 2561
      บัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาอื่นๆ 62 4 / ธ.ค. / 2561
      บัญชีรายการวัสดุทันตกรรม โรงพยาบาลลอง ปีงบประมาณ 2562 12 / พ.ย. / 2561


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge    Admin
โรงพยาบาลลอง 156 หมู่ 6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
Tel. 0-05458-1479 , 0-5458-1661 Fax. 0-5458-1479 ต่อ 1041 ivr sesli yanit
ผู้จัดทำ : ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ

Powered by maxsite
Webmaster : layoke2003@hotmail.com