[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
[หน่วยงานด้านสาธารณสุข]
+
- กระทรวงสาธารณสุข
- สนง.ประกันสุขภาพฯ
- กรมควบคุมโรค
- สสส.
- สมาคมหมออนามัย
- สภาการพยาบาล
- กรมการแพทย์
- กรมสุขภาพจิต
- องค์การเภสัชกรรม
- กรมอนามัย
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 
 
[หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง]
+
- ศูนย์กลางการจัดการความรู้
- กรมสรรพากร
- สำนักงาน กพ.
 
 
[มุมแห่งการเรียนรู้]
+
- ความรู้คอมฯby Bcoms.net
- Tip การใช้งาน Computer
- ศูนย์ความรู้คอมพิวเตอร์
- เกี่ยวกับ ไวรัส
- ข่าวไอที และ ทิป by ARiP
 
 


  

  

15 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคา โครงการจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารเคมีในเลือด
ประกวดราคา โครงการจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารเคมีในเลือด
1 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
24 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารประกวดราคาซื้อ การซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 18 ชุด
เอกสารประกวดราคาซื้อ การซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 18 ชุด
14 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
9 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกได้ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา
การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกได้ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา
4 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง หนักงานประจำห้องยา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง หนักงานประจำห้องยา
28 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) และ ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 18 ชุด (ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค.2561 ถึง 10 มกราคม 2562)
ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) และ ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 18 ชุด (ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค.2561 ถึง 10 มกราคม 2562)
24 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
18 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสมัครสอบคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสมัครสอบคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา
16 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพของโรงพยาบาลลอง
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพของโรงพยาบาลลอง
28 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาปีงบประมาณ2562
แผนจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาปีงบประมาณ2562
28 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2562
15 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง คนสวน
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง คนสวน
10 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ
14 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างเงินบำรุง (รายวัน)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างเงินบำรุง (รายวัน)
22 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงานทันตกรรมเดือนพฤษภาคม 2561
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงานทันตกรรมเดือนพฤษภาคม 2561
18 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนจัดซื้อยา รอบ6เดือนหลังประจำปี 61
แผนจัดซื้อยา รอบ6เดือนหลังประจำปี 61
18 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อยา HUMAN PREMIX INSULIN 70:30 PENFILL
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อยา HUMAN PREMIX INSULIN 70:30 PENFILL
5 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถึ่สูง ชนิดสี2 หัวตรวจ
การซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถึ่สูง ชนิดสี2 หัวตรวจ
29 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานทันตกรรม เดือนมีนาคม 2561
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานทันตกรรม เดือนมีนาคม 2561

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/16 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge    Admin
โรงพยาบาลลอง 156 หมู่ 6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
Tel. 0-05458-1479 , 0-5458-1661 Fax. 0-5458-1479 ต่อ 1041 ivr sesli yanit
ผู้จัดทำ : ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ

Powered by maxsite
Webmaster : layoke2003@hotmail.com