[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
[หน่วยงานด้านสาธารณสุข]
+
- กระทรวงสาธารณสุข
- สนง.ประกันสุขภาพฯ
- กรมควบคุมโรค
- สสส.
- สมาคมหมออนามัย
- สภาการพยาบาล
- กรมการแพทย์
- กรมสุขภาพจิต
- องค์การเภสัชกรรม
- กรมอนามัย
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 
 
[หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง]
+
- ศูนย์กลางการจัดการความรู้
- กรมสรรพากร
- สำนักงาน กพ.
 
 
[มุมแห่งการเรียนรู้]
+
- ความรู้คอมฯby Bcoms.net
- Tip การใช้งาน Computer
- ศูนย์ความรู้คอมพิวเตอร์
- เกี่ยวกับ ไวรัส
- ข่าวไอที และ ทิป by ARiP
 
 


  

  

6 / ม.ค. / 2559 : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศโรงพยาบาลลอง เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประกาศโรงพยาบาลลอง เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
6 / ม.ค. / 2559 : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศโรงพยาบาลลอง เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
ประกาศโรงพยาบาลลอง เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
20 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
3 / ก.ย. / 2558 : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศโรงพยาบาลลอง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ประกาศโรงพยาบาลลอง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
28 / ก.ค. / 2558 : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศโรงพยาบาลลอง เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่ง พนักงานเปล
ประกาศโรงพยาบาลลอง เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่ง พนักงานเปล
28 / ก.ค. / 2558 : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศโรงพยาบาลลอง เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป
ประกาศโรงพยาบาลลอง เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป
25 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดแพร่ สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บเก็บก๊าซทางการแพทย์ โรงพยาบาลลอง
ประกาศจังหวัดแพร่ สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บเก็บก๊าซทางการแพทย์ โรงพยาบาลลอง
15 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องสอบราคาจัดซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกด้วยการแผ่รังสีความร้อน
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องสอบราคาจัดซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกด้วยการแผ่รังสีความร้อน
23 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
17 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องสอบราคาการก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๕ แห่ง
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องสอบราคาการก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๕ แห่ง
17 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผล
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผล
17 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ
24 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างทางเชื่อม ชั้นเดียว
ความยามไม่น้อยกว่า ๔๖.๘๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง
8 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังระบาดวิทยา
รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนมิถุนายน 2557
รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนมิถุนายน 2557
8 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ครั้งที่ ๒)
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ครั้งที่ ๒)
12 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังระบาดวิทยา
รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนพฤษภาคม 2557
รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนพฤษภาคม 2557
16 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนเมษายน 2557
รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนเมษายน 2557
12 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าที่โรงพยาบาลลอง อำเภอลลอง จังหวัดแพร่ด้วยจังหวัดแพร่
มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าที่โรงพยาบาลลอง อำเภอลลอง จังหวัดแพร่
23 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดแพร่เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้าง
ปรับปรุงห้องส่งเสริมสุขภาพ(ชั้นล่าง)และห้องน้ำ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้าผามอก ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านปิน
21 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังระบาดวิทยา
รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนมีนาคม 2557
รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนมีนาคม 2557

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/16 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge    Admin
โรงพยาบาลลอง 156 หมู่ 6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
Tel. 0-05458-1479 , 0-5458-1661 Fax. 0-5458-1479 ต่อ 1041 ivr sesli yanit
ผู้จัดทำ : ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ

Powered by maxsite
Webmaster : layoke2003@hotmail.com