[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
[หน่วยงานด้านสาธารณสุข]
+
- กระทรวงสาธารณสุข
- สนง.ประกันสุขภาพฯ
- กรมควบคุมโรค
- สสส.
- สมาคมหมออนามัย
- สภาการพยาบาล
- กรมการแพทย์
- กรมสุขภาพจิต
- องค์การเภสัชกรรม
- กรมอนามัย
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 
 
[หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง]
+
- ศูนย์กลางการจัดการความรู้
- กรมสรรพากร
- สำนักงาน กพ.
 
 
[มุมแห่งการเรียนรู้]
+
- ความรู้คอมฯby Bcoms.net
- Tip การใช้งาน Computer
- ศูนย์ความรู้คอมพิวเตอร์
- เกี่ยวกับ ไวรัส
- ข่าวไอที และ ทิป by ARiP
 
 


  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน 30เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

จันทร์ ที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน 30เตียง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เข้าชม : 157


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      คุณลักษณะและราคากลาง เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ 1 เครื่อง 30 / ต.ค. / 2563
      ประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ e-bidding 30% Soluble Human Insulin + 70% Isophane Suspension Human Insulin penfill 100 iu/ml for injection in cartridge 3 ml. 29 / ต.ค. / 2563
      การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 26 / ต.ค. / 2563
      รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 15 / ต.ค. / 2563
      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 30 / ก.ย. / 2563


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge    Admin
โรงพยาบาลลอง 156 หมู่ 6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
Tel. 0-05458-1479 , 0-5458-1661 Fax. 0-5458-1479 ต่อ 1041 ivr sesli yanit
ผู้จัดทำ : ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ

Powered by maxsite
Webmaster : layoke2003@hotmail.com