[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
[หน่วยงานด้านสาธารณสุข]
+
- กระทรวงสาธารณสุข
- สนง.ประกันสุขภาพฯ
- กรมควบคุมโรค
- สสส.
- สมาคมหมออนามัย
- สภาการพยาบาล
- กรมการแพทย์
- กรมสุขภาพจิต
- องค์การเภสัชกรรม
- กรมอนามัย
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 
 
[หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง]
+
- ศูนย์กลางการจัดการความรู้
- กรมสรรพากร
- สำนักงาน กพ.
 
 
[มุมแห่งการเรียนรู้]
+
- ความรู้คอมฯby Bcoms.net
- Tip การใช้งาน Computer
- ศูนย์ความรู้คอมพิวเตอร์
- เกี่ยวกับ ไวรัส
- ข่าวไอที และ ทิป by ARiP
 
 


  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการขึ้นบัญชีหรือผู้ที่สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564


ประกาศการขึ้นบัญชีหรือผู้ที่สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)


เข้าชม : 295


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      แจ้งสถานที่ประมูลครุภัณฑ์ชำรุด 1 / ธ.ค. / 2564
      ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 16 / พ.ย. / 2564
      ตารางราคากลางประกวดราคาซื้อInsulin 15 / พ.ย. / 2564
      ประกวดราคาซื้อ (e-bidding) Human insulin (70% isophane suspension + 30% soluble Insulin) 100 IU/ml injection in cartridge 3 ml. วงเงินงบประมาณ 1,404,0000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่พันบาทถ้วน) 15 / พ.ย. / 2564
      ประกาศการขึ้นบัญชีหรือผู้ที่สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 30 / ก.ย. / 2564


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge    Admin
โรงพยาบาลลอง 156 หมู่ 6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
Tel. 0-05458-1479 , 0-5458-1661 Fax. 0-5458-1479 ต่อ 1041 ivr sesli yanit
ผู้จัดทำ : ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ

Powered by maxsite
Webmaster : layoke2003@hotmail.com