[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
[หน่วยงานด้านสาธารณสุข]
+
- กระทรวงสาธารณสุข
- สนง.ประกันสุขภาพฯ
- กรมควบคุมโรค
- สสส.
- สมาคมหมออนามัย
- สภาการพยาบาล
- กรมการแพทย์
- กรมสุขภาพจิต
- องค์การเภสัชกรรม
- กรมอนามัย
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 
 
[หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง]
+
- ศูนย์กลางการจัดการความรู้
- กรมสรรพากร
- สำนักงาน กพ.
 
 
[มุมแห่งการเรียนรู้]
+
- ความรู้คอมฯby Bcoms.net
- Tip การใช้งาน Computer
- ศูนย์ความรู้คอมพิวเตอร์
- เกี่ยวกับ ไวรัส
- ข่าวไอที และ ทิป by ARiP
 
 


  

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน
นโยบายและวิธีปฏิบัติของทีม IM

พุธ ที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2552


หัวข้อเรื่องนโยบายและวิธีปฏิบัติของทีม IM


QP-IM-001
เรื่องผู้มีสิทธิเข้าถึงและผู้มีสิทธิบันทึก ข้อมูลเวชระเบียน
QP-IM-002
เรื่องการบันทึกและแก้ไข ข้อมูลเวชระเบียน
QP-IM-003 เรื่องการจัดเก็บ, ค้นหา,
รักษาความปลอดภัย และทำลาย เวชระเบียน
QP-IM-004
เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการรักษาความลับ
QP-IM-005
เรื่องการทบทวนความสมบูรณ์ของเวชระเบียน
QP-IM-006 
เรื่องแนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ
QP-IM-007 เรื่องแนวทางการขอเข้าถึงข้อมูลกล้องวงจรปิดโรงพยาบาลลอง


เข้าชม : 30872


ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน 5 อันดับล่าสุด

      ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการ ลองวิชการครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 11 / ก.พ. / 2559
      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 20 / ต.ค. / 2558
      นโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ด้านโภชนาการ (เอกสารประกอบการสั่งอาหารว่างในการประชุม) 3 / ก.ค. / 2555
      เชิญส่งรูปภาพกิจกรรมเก่าๆของโรงพยาบาล 23 / มี.ค. / 2553
      นโยบายและวิธีปฏิบัติของทีม IM 7 / ต.ค. / 2552


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge    Admin
โรงพยาบาลลอง 156 หมู่ 6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
Tel. 0-05458-1479 , 0-5458-1661 Fax. 0-5458-1479 ต่อ 1041 ivr sesli yanit
ผู้จัดทำ : ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ

Powered by maxsite
Webmaster : layoke2003@hotmail.com