[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
[หน่วยงานด้านสาธารณสุข]
+
- กระทรวงสาธารณสุข
- สนง.ประกันสุขภาพฯ
- กรมควบคุมโรค
- สสส.
- สมาคมหมออนามัย
- สภาการพยาบาล
- กรมการแพทย์
- กรมสุขภาพจิต
- องค์การเภสัชกรรม
- กรมอนามัย
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 
 
[หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง]
+
- ศูนย์กลางการจัดการความรู้
- กรมสรรพากร
- สำนักงาน กพ.
 
 
[มุมแห่งการเรียนรู้]
+
- ความรู้คอมฯby Bcoms.net
- Tip การใช้งาน Computer
- ศูนย์ความรู้คอมพิวเตอร์
- เกี่ยวกับ ไวรัส
- ข่าวไอที และ ทิป by ARiP
 
 


  

  

9 / ธ.ค. / 2565 : สาระน่ารู้จากแพทย์แผนไทย
ใช้กัญชาอย่างเข้าใจ
ใช้กัญชาอย่างเข้าใจ รับรู้ ปรับใช้ เพื่อการแพทย์ และสุขภาพที่ดี อย่างปลอดภัย
30 / พ.ย. / 2565 : นโยบายโรงพยาบาล
PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
28 / พ.ย. / 2565 : สาระน่ารู้จากแพทย์แผนไทย
รับมือ 3 กลุ่ม อาการ "โรคหน้าหนาว" ด้วยสมุนไพร
รับมือ 3 กลุ่ม อาการ "โรคหน้าหนาว" ด้วยสมุนไพร
17 / พ.ย. / 2565 : ITA
แผนเผยแพร่เอกสาร ITA 66
แผนเผยแพร่เอกสาร ITA 66
15 / พ.ย. / 2565 : EBIT
กิจกรรมชมรมจริยธรรม
การดำเนินงานของชมรมจริยธรรม
11 / พ.ย. / 2565 : ITA
MOIT 22 2566
MOIT 22 2566
11 / พ.ย. / 2565 : ITA
MOIT 21 2566
MOIT 21 2566
11 / พ.ย. / 2565 : ITA
MOIT 20 2566
MOIT 20 2566
11 / พ.ย. / 2565 : ITA
MOIT 19 2566
MOIT 19 2566
11 / พ.ย. / 2565 : ITA
MOIT 18 2566
MOIT 18 2566
11 / พ.ย. / 2565 : ITA
MOIT 17 2566
MOIT 17 2566
11 / พ.ย. / 2565 : ITA
MOIT 16 2566
MOIT 16 2566
11 / พ.ย. / 2565 : ITA
MOIT 15 2566
MOIT 15 2566
11 / พ.ย. / 2565 : ITA
MOIT 14 2566
MOIT 14 2566
11 / พ.ย. / 2565 : ITA
MOIT 13 2566
MOIT 13 2566
11 / พ.ย. / 2565 : ITA
MOIT 12 2566
MOIT 12 2566
11 / พ.ย. / 2565 : ITA
MOIT 11 2566
MOIT 11 2566
11 / พ.ย. / 2565 : ITA
MOIT 10 2566
MOIT 10 2566
11 / พ.ย. / 2565 : ITA
MOIT 9 2566
MOIT 9 2566
11 / พ.ย. / 2565 : ITA
MOIT 8 2566
MOIT 8 2566

กำลังแสดงหน้าที่ 1/34 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge    Admin
โรงพยาบาลลอง 156 หมู่ 6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
Tel. 0-05458-1479 , 0-5458-1661 Fax. 0-5458-1479 ต่อ 1041 ivr sesli yanit
ผู้จัดทำ : ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ

Powered by maxsite
Webmaster : layoke2003@hotmail.com