[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
[หน่วยงานด้านสาธารณสุข]
+
- กระทรวงสาธารณสุข
- สนง.ประกันสุขภาพฯ
- กรมควบคุมโรค
- สสส.
- สมาคมหมออนามัย
- สภาการพยาบาล
- กรมการแพทย์
- กรมสุขภาพจิต
- องค์การเภสัชกรรม
- กรมอนามัย
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 
 
[หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง]
+
- ศูนย์กลางการจัดการความรู้
- กรมสรรพากร
- สำนักงาน กพ.
 
 
[มุมแห่งการเรียนรู้]
+
- ความรู้คอมฯby Bcoms.net
- Tip การใช้งาน Computer
- ศูนย์ความรู้คอมพิวเตอร์
- เกี่ยวกับ ไวรัส
- ข่าวไอที และ ทิป by ARiP
 
 


  

  

19 / เม.ย. / 2562 : สาระน่ารู้จากแพทย์แผนไทย
ร้อนนี้สมุนไพรพอกหน้า
ร้อนนี้สมุนไพรพอกหน้า
19 / เม.ย. / 2562 : สาระน่ารู้จากแพทย์แผนไทย
ชุมเห็ดเทศ
ชุมเห็ดเทศ
19 / เม.ย. / 2562 : คณะกรรมการเภสัชกรรมและบำบัด PTC
บัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา โรงพยาบาลลอง
หัวข้อ บัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา โรงพยาบาลลอง ปรับรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2562
25 / มี.ค. / 2562 : แบบรายงานผลการขอเผยแพร่ข้อมูล
แบบรายงานผลการขอเผยแพร่ข้อมูล
แบบรายงานผลการขอเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลลอง
25 / มี.ค. / 2562 : แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลลอง
21 / มี.ค. / 2562 : ความรู้วิชาการ HRD การประชุม-อบรม-สัมมนา ของบุคลากร
คู่มือการใช้ภาษาไทย-อังกฤษ-พม่า-เขมร สำหรับบุคลากรสาธารณสุข
คู่มือการใช้ภาษาไทย-อังกฤษ-พม่า-เขมร สำหรับบุคลากรสาธารณสุข
6 / มี.ค. / 2562 : แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กระทรวงสาธารณสุข
แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กระทรวงสาธารณสุข
แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กระทรวงสาธารณสุข (MoPH Code of Conduct)
6 / มี.ค. / 2562 : ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ
ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ
ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ
6 / มี.ค. / 2562 : ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ในราชกิจจานุเบกษา
6 / มี.ค. / 2562 : อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้งหรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้งหรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้งหรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
6 / มี.ค. / 2562 : ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศที่เกี่ยวเนื่อง
ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศที่เกี่ยวเนื่อง
ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศที่เกี่ยวเนื่อง
4 / มี.ค. / 2562 : โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน โรงพยาบาลลอง
1 / มี.ค. / 2562 : นโยบายโรงพยาบาล
นโยบายผู้อำนวยการ
นโยบายบริหาร
1 / มี.ค. / 2562 : แผนงานและยุทธศาสตร์ รายงานการปฎิบัติราชการ
แผนงานและยุทธศาสตร์ รายงานการปฎิบัติราชการ
แผนงานและยุทธศาสตร์ รายงานการปฎิบัติราชการ
1 / มี.ค. / 2562 : แผนงานและยุทธศาสตร์ โครงการ
โครงการ
โครงการ
1 / มี.ค. / 2562 : ความรู้วิชาการ HRD การประชุม-อบรม-สัมมนา ของบุคลากร
นโยบายบริหารและพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลลอง
นโยบายบริหารและพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลลอง
28 / ก.พ. / 2562 : งานคุณภาพ(Qcc)
การบริหารการเงินการคลัง
การบริหารการเงินการคลัง
14 / ม.ค. / 2562 : ความรู้เกี่ยวกับ IT
เอกสารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เอกสารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
25 / ธ.ค. / 2561 : สาระน่ารู้จากแพทย์แผนไทย
ยาสมุนไพรในบัญชียา รพ.ลอง
ยาสมุนไพรในบัญชียา รพ.ลอง
24 / ธ.ค. / 2561 : แผนงานและยุทธศาสตร์
เอกสารงานแผน อืนๆ
เอกสารงานแผน อืนๆ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/32 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge    Admin
โรงพยาบาลลอง 156 หมู่ 6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
Tel. 0-05458-1479 , 0-5458-1661 Fax. 0-5458-1479 ต่อ 1041 ivr sesli yanit
ผู้จัดทำ : ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ

Powered by maxsite
Webmaster : layoke2003@hotmail.com