[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
[หน่วยงานด้านสาธารณสุข]
+
- กระทรวงสาธารณสุข
- สนง.ประกันสุขภาพฯ
- กรมควบคุมโรค
- สสส.
- สมาคมหมออนามัย
- สภาการพยาบาล
- กรมการแพทย์
- กรมสุขภาพจิต
- องค์การเภสัชกรรม
- กรมอนามัย
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 
 
[หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง]
+
- ศูนย์กลางการจัดการความรู้
- กรมสรรพากร
- สำนักงาน กพ.
 
 
[มุมแห่งการเรียนรู้]
+
- ความรู้คอมฯby Bcoms.net
- Tip การใช้งาน Computer
- ศูนย์ความรู้คอมพิวเตอร์
- เกี่ยวกับ ไวรัส
- ข่าวไอที และ ทิป by ARiP
 
 


  

  

14 / ส.ค. / 2561 : สาระน่ารู้จากแพทย์แผนไทย
สมุนไพรพื้นบ้าน ลดความเสี่ยงโรคเบาหวาน ตามภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน
สมุนไพรพื้นบ้าน ลดความเสี่ยงโรคเบาหวาน ตามภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน
18 / ก.ค. / 2561 : ทีมบริหารความเสี่ยง ( RM )
คู่มือการใช้ภาษาไทย-อังกฤษ-เมียนมา-กัมพูชา สำหรับบุคลากรสาธารณสุข
คู่มือการใช้ภาษาไทย-อังกฤษ-เมียนมา-กัมพูชา สำหรับบุคลากรสาธารณสุข
12 / มิ.ย. / 2561 : งานการเงินและการบัญชี
อัตราค่ารถโดยสารประจำทาง และตารางเวลารถเดิน
อัตราค่ารถโดยสารประจำทาง และตารางเวลารถเดิน
24 / เม.ย. / 2561 : คณะกรรมการเภสัชกรรมและบำบัด PTC
การจัดเก็บยาในตู้เย็น
คุณเคยได้รับยาจากโรงพยาบาลแล้วฉลากยานั้นระบุให้เก็บยาในตู้เย็นหรือไม่ แล้วเราควรเก็บบริเวณไหนของตู้เย็นดี?
29 / มี.ค. / 2561 : คณะกรรมการเภสัชกรรมและบำบัด PTC
การเก็บรักษายา ควรเก็บอย่างไรจึงจะเหมาะสม??
การเก็บรักษายาภายในบ้าน หากเก็บยาไม่ถูกต้องแล้ว ยาดังกล่าวมีโอกาสที่จะเสื่อมคุณภาพก่อนวันหมดอายุของยา ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการรักษาโรค และอาจเกิดอันตรายจากการใช้ยาที่เสื่อมคุณภาพนั้นได้
20 / มี.ค. / 2561 : แผนงานและยุทธศาสตร์
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
20 / มี.ค. / 2561 : แผนงานและยุทธศาสตร์
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
20 / มี.ค. / 2561 : แผนงานและยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์
20 / มี.ค. / 2561 : แผนงานและยุทธศาสตร์
งานแผนและยุทธศาสตร์
งานแผนและยุทธศาสตร์
20 / มี.ค. / 2561 : ความรู้วิชาการ HRD การประชุม-อบรม-สัมมนา ของบุคลากร
นโยบาย HR ประกาศโรงพยาบาลลอง
นโยบาย HR ประกาศโรงพยาบาลลอง
19 / มี.ค. / 2561 : คณะกรรมการเภสัชกรรมและบำบัด PTC
เอกสารรายการยาปีงบประมาณ 2561
เอกสารรายการยาปีงบประมาณ 2561
16 / มี.ค. / 2561 : ITA การปฏิบัติงาน
ข้อมูลรายการยาโรงพยาบาลลอง 2561
ข้อมูลรายการยาโรงพยาบาลลอง 2561
16 / มี.ค. / 2561 : ITA
ITA
ITA
16 / มี.ค. / 2561 : ITA การปฏิบัติงาน
กลุ่มการพยาบาล
กลุ่มการพยาบาล
15 / มี.ค. / 2561 : แผนงานและยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปี 2561
วิสัยทัศน์ พันธกิจ MOPH
4 / มี.ค. / 2561 : ความรู้วิชาการ HRD การประชุม-อบรม-สัมมนา ของบุคลากร
ดาวน์โหลดเอกสาร จาก HR
ดาวน์โหลดเอกสาร จาก HR
2 / ก.พ. / 2561 : สาระน่ารู้จากแพทย์แผนไทย
ชุมเห็ดเทศ
ชุมเห็ดเทศ
22 / ม.ค. / 2561 : สาระน่ารู้จากแพทย์แผนไทย
ขิงแก้หนาว
ขิงแก้หนาว
22 / ม.ค. / 2561 : สาระน่ารู้จากแพทย์แผนไทย
ผักพื้นบ้านเบำรุงสายตา
ผักพื้นบ้านช่วยบำรุงสายตา
22 / ม.ค. / 2561 : สาระน่ารู้จากแพทย์แผนไทย
ผักพื้นบ้านต้านเบาหวาน
ผักพื้นบ้านต้านเบาหวาน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/32 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge    Admin
โรงพยาบาลลอง 156 หมู่ 6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
Tel. 0-05458-1479 , 0-5458-1661 Fax. 0-5458-1479 ต่อ 1041 ivr sesli yanit
ผู้จัดทำ : ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ

Powered by maxsite
Webmaster : layoke2003@hotmail.com