[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
[หน่วยงานด้านสาธารณสุข]
+
- กระทรวงสาธารณสุข
- สนง.ประกันสุขภาพฯ
- กรมควบคุมโรค
- สสส.
- สมาคมหมออนามัย
- สภาการพยาบาล
- กรมการแพทย์
- กรมสุขภาพจิต
- องค์การเภสัชกรรม
- กรมอนามัย
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 
 
[หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง]
+
- ศูนย์กลางการจัดการความรู้
- กรมสรรพากร
- สำนักงาน กพ.
 
 
[มุมแห่งการเรียนรู้]
+
- ความรู้คอมฯby Bcoms.net
- Tip การใช้งาน Computer
- ศูนย์ความรู้คอมพิวเตอร์
- เกี่ยวกับ ไวรัส
- ข่าวไอที และ ทิป by ARiP
 
 


  

  

28 / ก.พ. / 2562 : งานคุณภาพ(Qcc)
การบริหารการเงินการคลัง
การบริหารการเงินการคลัง
20 / ธ.ค. / 2561 : งานคุณภาพ(Qcc)
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
27 / ก.ย. / 2559 : งานคุณภาพ(Qcc)
HA Standards Framework for Evaluation & Sharing
การพัฒนาโดยใช้ HA Standards Framework for Evaluation & Sharing
14 / มิ.ย. / 2559 : งานคุณภาพ(Qcc)
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ มกราคม 2558
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
12 / พ.ย. / 2557 : งานคุณภาพ(Qcc)
SPA in Action
เนื้อหา HA 058 SPA in Action
8 / ก.ย. / 2557 : งานคุณภาพ(Qcc)
ความสุขกับการทำงาน
ความสุขกับการทำงาน
27 / ก.พ. / 2557 : งานคุณภาพ(Qcc)
SPA in Action
SPA in Action
25 / ก.ย. / 2556 : งานคุณภาพ(Qcc)
HA Update 2013
HA Update 2013
7 / ส.ค. / 2556 : งานคุณภาพ(Qcc)
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง(CQI)
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง(CQI)
20 / พ.ค. / 2556 : งานคุณภาพ(Qcc)
สรุปเนื้อหา Narrative Medicine : เรื่องเล่าเปลี่ยนแปลงโลก
เนื้อหากิจกรรม Narrative Medicine : เรื่องเล่าเปลี่ยนแปลงโลก
23 / ธ.ค. / 2554 : งานคุณภาพ(Qcc)
Scoring Guideline
Scoring Guideline
30 / พ.ย. / 2554 : งานคุณภาพ(Qcc)
ใครอยากรู้เรื่องการทำลายเอกสารบ้าง?????
การทำลายเอกสาร......
28 / พ.ย. / 2554 : งานคุณภาพ(Qcc)
แบบประเมินตนเอง
แบบประเมินตนเอง SPA I-III
31 / ต.ค. / 2554 : งานคุณภาพ(Qcc)
การปรับปรุงมาตรฐาน
รายละเอียดการปรับปรุงมาตรฐานในบางหัวข้อ
30 / ส.ค. / 2554 : งานคุณภาพ(Qcc)
Enquiry Guide
Enquiry ต่างๆ
30 / ส.ค. / 2554 : งานคุณภาพ(Qcc)
HA
Enquiry Guide
19 / ก.ค. / 2554 : งานคุณภาพ(Qcc)
C3THER คืออะไร????
C3THER เป็นกิจกรรมที่หนึ่งในกิจกรรมทบทวน 12 กิจกรรม>>>
5 / ส.ค. / 2553 : งานคุณภาพ(Qcc)
6 Track
การพัฒนาคุณภาพ 6 track
3 / มิ.ย. / 2553 : งานคุณภาพ(Qcc)
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
2 / มิ.ย. / 2553 : งานคุณภาพ(Qcc)
SPA
ตัวอย่าง SPA

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge    Admin
โรงพยาบาลลอง 156 หมู่ 6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
Tel. 0-05458-1479 , 0-5458-1661 Fax. 0-5458-1479 ต่อ 1041 ivr sesli yanit
ผู้จัดทำ : ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ

Powered by maxsite
Webmaster : layoke2003@hotmail.com