[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
[หน่วยงานด้านสาธารณสุข]
+
- กระทรวงสาธารณสุข
- สนง.ประกันสุขภาพฯ
- กรมควบคุมโรค
- สสส.
- สมาคมหมออนามัย
- สภาการพยาบาล
- กรมการแพทย์
- กรมสุขภาพจิต
- องค์การเภสัชกรรม
- กรมอนามัย
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 
 
[หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง]
+
- ศูนย์กลางการจัดการความรู้
- กรมสรรพากร
- สำนักงาน กพ.
 
 
[มุมแห่งการเรียนรู้]
+
- ความรู้คอมฯby Bcoms.net
- Tip การใช้งาน Computer
- ศูนย์ความรู้คอมพิวเตอร์
- เกี่ยวกับ ไวรัส
- ข่าวไอที และ ทิป by ARiP
 
 


  

  

21 / มี.ค. / 2562 : ความรู้วิชาการ HRD การประชุม-อบรม-สัมมนา ของบุคลากร
คู่มือการใช้ภาษาไทย-อังกฤษ-พม่า-เขมร สำหรับบุคลากรสาธารณสุข
คู่มือการใช้ภาษาไทย-อังกฤษ-พม่า-เขมร สำหรับบุคลากรสาธารณสุข
1 / มี.ค. / 2562 : ความรู้วิชาการ HRD การประชุม-อบรม-สัมมนา ของบุคลากร
นโยบายบริหารและพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลลอง
นโยบายบริหารและพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลลอง
20 / มี.ค. / 2561 : ความรู้วิชาการ HRD การประชุม-อบรม-สัมมนา ของบุคลากร
นโยบาย HR ประกาศโรงพยาบาลลอง
นโยบาย HR ประกาศโรงพยาบาลลอง
4 / มี.ค. / 2561 : ความรู้วิชาการ HRD การประชุม-อบรม-สัมมนา ของบุคลากร
ดาวน์โหลดเอกสาร จาก HR
ดาวน์โหลดเอกสาร จาก HR
24 / ก.ย. / 2555 : ความรู้วิชาการ HRD การประชุม-อบรม-สัมมนา ของบุคลากร
เรื่องเล่า : การดูแลผู้ป่วยรถเข็นนั่ง รถเข็นนอนงานผู้ป่วยนอก
เพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยรถเข็นนั่ง รถเข็นนอน ได้อย่างต่อเนื่อง ปลอดภัย
24 / ก.ย. / 2555 : ความรู้วิชาการ HRD การประชุม-อบรม-สัมมนา ของบุคลากร
เรื่องเล่า : กองทุนไม้เท้าช่วยเดิน โรงพยาบาลลอง
งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลลอง โทรศัพท์ 054-581479 ต่อ 1056
24 / ก.ย. / 2555 : ความรู้วิชาการ HRD การประชุม-อบรม-สัมมนา ของบุคลากร
เรื่องเล่า : แนวทางการบริหารการจัดการยาในผู้ป่วยภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน
ผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน หมายถึง ผู้ป่วยที่มีอาการหนักขั้นวิกฤตอยู่ในภาวะคุกคามต่อชีวิต หรือบาดเจ็บสาหัส ซึ่งอาจจำเป็นที่ได้รับการดูแลรักษาทันทีมิฉะนั้นอาจมีโอกาสเสียชีวิตได้สูง เช่น ผู้ป่วยหยุดหายใจ , ภาวะหัวใจหยุดเต้น , เสียเลือดมาก , ความดันโลหิตต่ำมาก , ช็
24 / ก.ย. / 2555 : ความรู้วิชาการ HRD การประชุม-อบรม-สัมมนา ของบุคลากร
เรื่องเล่า : จอมยุทธสูงวัย ใส่ใจสุขภาพ
จอมยุทธสูงวัย ใส่ใจสุขภาพ
24 / ก.ย. / 2555 : ความรู้วิชาการ HRD การประชุม-อบรม-สัมมนา ของบุคลากร
เรื่องเล่า : ระยะสุดท้ายไม่มีจริง (การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพต่อเนื่องที่บ้านโดยชุมชนมีส่วนร่วม)
งานดูแลสุขภาพต่อเนื่องที่บ้าน กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลลอง โทรศัพท์ 054-581479 ต่อ 1060
24 / ก.ย. / 2555 : ความรู้วิชาการ HRD การประชุม-อบรม-สัมมนา ของบุคลากร
เรื่องเล่า : ภัยใกล้ตัว ในเพศหญิงที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ คลินิกวันฟ้าใหม่
ภัยใกล้ตัว ในเพศหญิงที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ คลินิกวันฟ้าใหม่
24 / ก.ย. / 2555 : ความรู้วิชาการ HRD การประชุม-อบรม-สัมมนา ของบุคลากร
นวัตกรรม : ถุงทรายช่วยถ่ายภาพรังสี shoulderท่า weight baring
เดิมการถ่ายภาพรังสี shoulder ท่า weight baring ของหน่วยงานจะใช้วิธียืมดัมเบลจากหน่วยงานกายภาพบำบัดมาให้ผู้ป่วยถือไว้เพื่อดูการถ่วงน้ำหนักของ joint บริเวณ shoulder ทำให้ไม่สะดวกต่อการใช้งานและผู้ป่วยรอนาน
24 / ก.ย. / 2555 : ความรู้วิชาการ HRD การประชุม-อบรม-สัมมนา ของบุคลากร
นวัตกรรม : ห่วงกระดาษสีแดง-สีเขียว หยิบก่อนหยิบหลัง
เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้การหยิบยาน้ำบนชั้นใช้งาน ให้เป็นไปตามลำดับการหมดอายุก่อน-หลัง และไม่พบอุบัติการณ์ยาน้ำหมดอายุบนชั้นใช้งาน ในช่วงเวลา 6 เดือน (มกราคม – มิถุนายน 2555) ที่ดำเนินการ
24 / ก.ย. / 2555 : ความรู้วิชาการ HRD การประชุม-อบรม-สัมมนา ของบุคลากร
นวัตกรรม : กล่องคลายเครียด
งานบริการและบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคโรงพยาบาลลอง
24 / ก.ย. / 2555 : ความรู้วิชาการ HRD การประชุม-อบรม-สัมมนา ของบุคลากร
นวัตกรรม : การทำถุงผ้าสำหรับใส่กระเป๋าน้ำร้อนของตึกผู้ป่วยใน
ปัจจุบันตึกผู้ป่วยในโรงพยาบาลลองมีบรรจุภัณฑ์ที่ใส่กระเป๋าน้ำร้อนของผู้ป่วยอยู่แล้ว แต่พบว่ามีปัญหาในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้นั้นไม่สะดวกในการใช้งาน และการใช้งานแต่ละครั้งมีความเสี่ยงที่จะทำให้กระเป๋าน้ำร้อนรั่วซึมและผู้ป่วยได้รับอันตรายได้
24 / ก.ย. / 2555 : ความรู้วิชาการ HRD การประชุม-อบรม-สัมมนา ของบุคลากร
ถุงสมุนไพรใช้สำหรับการประคบสมุนไพร
เพื่อส่งเสริมให้มีการเข้าถึงการบริการอย่างเท่าเทียมกันในการเข้ารับบริการงานแพทย์แผนไทยของผู้รับบริการ และยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
24 / ก.ย. / 2555 : ความรู้วิชาการ HRD การประชุม-อบรม-สัมมนา ของบุคลากร
นวัตกรรม : บังตา ….ไม่บังใจ
เพื่อลดความอายในการรับบริการตรวจภายใน และลดระยะเวลาในการตรวจ
24 / ก.ย. / 2555 : ความรู้วิชาการ HRD การประชุม-อบรม-สัมมนา ของบุคลากร
นวัตกรรม : ขาตั้ง หยุดยั้ง อาการปวดหลัง
หน่วยงานควบคุมการติดเชื้อและจ่ายกลางรพ.ลอง
24 / ก.ย. / 2555 : ความรู้วิชาการ HRD การประชุม-อบรม-สัมมนา ของบุคลากร
CQI : โครงการ การติดตามเอกสารพรบ. เพื่อตั้งเบิกค่ารักษาพยาบาลกับบริษัทประกันภัยคุ้มครองจากรถ
เนื่องมาจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ประชาชนมีความรู้มากขึ้น แต่เป็นความรู้เพียงผิวเผินเมื่อประสบเหตุไม่ทราบว่าจะดำเนินการอย่างไรในการใช้สิทธินั้น
24 / ก.ย. / 2555 : ความรู้วิชาการ HRD การประชุม-อบรม-สัมมนา ของบุคลากร
CQI : การพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนยาใกล้หมดอายุ
งานบริการและบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลลอง
7 / ส.ค. / 2555 : ความรู้วิชาการ HRD การประชุม-อบรม-สัมมนา ของบุคลากร
ลอง สู้ วิชาการ 2555
ลอง สู้ วิชาการ 2555 ดาวน์โหลดใบแจ้งความจำนงเสนอผลงาน และ รายละเอียด

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge    Admin
โรงพยาบาลลอง 156 หมู่ 6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
Tel. 0-05458-1479 , 0-5458-1661 Fax. 0-5458-1479 ต่อ 1041 ivr sesli yanit
ผู้จัดทำ : ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ

Powered by maxsite
Webmaster : layoke2003@hotmail.com