[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
[หน่วยงานด้านสาธารณสุข]
+
- กระทรวงสาธารณสุข
- สนง.ประกันสุขภาพฯ
- กรมควบคุมโรค
- สสส.
- สมาคมหมออนามัย
- สภาการพยาบาล
- กรมการแพทย์
- กรมสุขภาพจิต
- องค์การเภสัชกรรม
- กรมอนามัย
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 
 
[หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง]
+
- ศูนย์กลางการจัดการความรู้
- กรมสรรพากร
- สำนักงาน กพ.
 
 
[มุมแห่งการเรียนรู้]
+
- ความรู้คอมฯby Bcoms.net
- Tip การใช้งาน Computer
- ศูนย์ความรู้คอมพิวเตอร์
- เกี่ยวกับ ไวรัส
- ข่าวไอที และ ทิป by ARiP
 
 


  

แบบรายงานผลการขอเผยแพร่ข้อมูล
แบบรายงานผลการขอเผยแพร่ข้อมูล

จันทร์ ที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562แบบรายงานผลการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลลอง

ลำดับ หัวเรื่อง เอกสาร
1 รายงานผลการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ตุลาคม 2561 >>DOWNLOAD<<
2 รายงานผลการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ พฤศจิกายน 2561 >>DOWNLOAD<<
3 รายงานผลการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ธันวาคม 2561
>>DOWNLOAD<<
4  รายงานผลการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ มกราคม 2562
>>DOWNLOAD<<
5  รายงานผลการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ กุมภาพันธ์ 2562
>>DOWNLOAD<<
6  รายงานผลการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ มีนาคม 2562
>>DOWNLOAD<<
7  รายงานผลการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เมษายน 2566
>>DOWNLOAD<<
8  รายงานผลการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ พฤษภาคม 2562 >>DOWNLOAD<<
9  รายงานผลการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ มิถุนายน 2562 >>DOWNLOAD<<
 10  รายงานผลการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ กรกฏาคม 2562
>>DOWNLOAD<<
11 รายงานผลการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ สิงหาคม 2562 >>DOWNLOAD<<
12 รายงานผลการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ รอบ 6เดือน >>DOWNLOAD<<
13 รายงานผลการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่าานเว็บไซต์ กันยายน 2562 >>DOWNLOAD<<
14 รายงานผลการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ตุลาคม 2562 >>DOWNLOAD<<
15 รายงานผลการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ พฤศจิกายน 2562 >>DOWNLOAD<<
16 รายงานผลการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ธันวาคม 2562 >>DOWNLOAD<<

ลำดับ   หัวเรื่อง เอกสาร
1 รายงานผลการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เดือนมกราคม 2563 >>DOWNLOAD<<
2 รายงานผลการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 >>DOWNLOAD<<
3 รายงานผลการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เดือนมีนาคม 2563 >>DOWNLOAD<<
4 รายงานผลการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เดือนเมษายน 2563 >>DOWNLOAD<<
5 รายงานผลการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เดือนพฤษภาคม 2563 >>DOWNLOAD<<
6 รายงานผลการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เดือนมิถุนายน 2563 >>DOWNLOAD<<
7 รายงานผลการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เดือนกรกรฏาคม 2563 >>DOWNLOAD<<
8 รางานผลการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เดือนสิงหาคม 2563 >>DOWNLOAD<<
9 รายงผลการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เดือนกันยายน 2563 >>DOWNLOAD<< เข้าชม : 578


แบบรายงานผลการขอเผยแพร่ข้อมูล 5 อันดับล่าสุด

      แบบรายงานผลการขอเผยแพร่ข้อมูล 25 / มี.ค. / 2562


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge    Admin
โรงพยาบาลลอง 156 หมู่ 6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
Tel. 0-05458-1479 , 0-5458-1661 Fax. 0-5458-1479 ต่อ 1041 ivr sesli yanit
ผู้จัดทำ : ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ

Powered by maxsite
Webmaster : layoke2003@hotmail.com