[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
[หน่วยงานด้านสาธารณสุข]
+
- กระทรวงสาธารณสุข
- สนง.ประกันสุขภาพฯ
- กรมควบคุมโรค
- สสส.
- สมาคมหมออนามัย
- สภาการพยาบาล
- กรมการแพทย์
- กรมสุขภาพจิต
- องค์การเภสัชกรรม
- กรมอนามัย
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 
 
[หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง]
+
- ศูนย์กลางการจัดการความรู้
- กรมสรรพากร
- สำนักงาน กพ.
 
 
[มุมแห่งการเรียนรู้]
+
- ความรู้คอมฯby Bcoms.net
- Tip การใช้งาน Computer
- ศูนย์ความรู้คอมพิวเตอร์
- เกี่ยวกับ ไวรัส
- ข่าวไอที และ ทิป by ARiP
 
 


  

  

28 / ก.พ. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
20 / ก.พ. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
7 / ก.พ. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
31 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
27 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
10 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
9 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Human insulin (70% isophane suspension + 30% soluble Insulin) 100 IU/ml injection in cartridge 3 ml.
ประกาศเผยแพร่การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
28 / ก.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
26 / ก.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
12 / ก.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
2 / ก.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานที่ทัตกรรม)
การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานที่ทัตกรรม)
31 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
29 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
16 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
16 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงจอดรถ16คัน รพ.ลอง
ก่อสร้างโรงจอดรถ16คัน
9 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงจอดรถ16คันโรงพยาบาลลอง
ราคากลาง ณ 18 กรกฎาคม 2565
26 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ที่คัดเลือกได้ ตำแหน่ง พนักงานเปล
การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ที่คัดเลือกได้ ตำแหน่ง พนักงานเปล
6 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานเปล
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานเปล
16 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การสืบราคาร่วมผู้ให้บริการห้องปฏิบัติการทางแพทย์(Out Lab) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ประชาสัมพันธ์การสืบราคาร่วมผู้ให้บริการห้องปฏิบัติการทางแพทย์(Out Lab) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
16 / มี.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
e-biddingเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพ
Auto CPR

กำลังแสดงหน้าที่ 1/18 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge    Admin
โรงพยาบาลลอง 156 หมู่ 6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
Tel. 0-05458-1479 , 0-5458-1661 Fax. 0-5458-1479 ต่อ 1041 ivr sesli yanit
ผู้จัดทำ : ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ

Powered by maxsite
Webmaster : layoke2003@hotmail.com