[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
[หน่วยงานด้านสาธารณสุข]
+
- กระทรวงสาธารณสุข
- สนง.ประกันสุขภาพฯ
- กรมควบคุมโรค
- สสส.
- สมาคมหมออนามัย
- สภาการพยาบาล
- กรมการแพทย์
- กรมสุขภาพจิต
- องค์การเภสัชกรรม
- กรมอนามัย
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 
 
[หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง]
+
- ศูนย์กลางการจัดการความรู้
- กรมสรรพากร
- สำนักงาน กพ.
 
 
[มุมแห่งการเรียนรู้]
+
- ความรู้คอมฯby Bcoms.net
- Tip การใช้งาน Computer
- ศูนย์ความรู้คอมพิวเตอร์
- เกี่ยวกับ ไวรัส
- ข่าวไอที และ ทิป by ARiP
 
 


  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อเครื่องปรับ

ศุกร์ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562


ประกาศประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

จำนวน 18 ชุด งบประมาณ 797,200.- บาท

ประกาศประกวดราคา

>>download<<

รายละเอียดแอร์

>>download<<

TOR แอร์ รพ.ลอง

>>download<<

ตารางราคากลาง เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 18 เครื่อง

>>download<<เข้าชม : 276


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      มาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานโรงพยาบาลลอง 13 / มี.ค. / 2563
      ขอเชิญเสนอข้อมูลคุณภาพและราคาของเวชภัณฑ์ในการจัดซื้อร่วม วัสดุวิทยาศาสตร์การแทพย์ จังหวัดแพร่ประจำปี พ.ศ.2564 6 / มี.ค. / 2563
      ประกาศราคากลางการจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก 5 / มี.ค. / 2563
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา 27 / พ.ย. / 2562
      เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมเสนอราคา การก่อสร้างปรับปรุงถนน ณ โรงพยาบาลลอง อ.ลอง จ.แพร่ 27 / พ.ย. / 2562


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge    Admin
โรงพยาบาลลอง 156 หมู่ 6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
Tel. 0-05458-1479 , 0-5458-1661 Fax. 0-5458-1479 ต่อ 1041 ivr sesli yanit
ผู้จัดทำ : ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ

Powered by maxsite
Webmaster : layoke2003@hotmail.com