[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
[หน่วยงานด้านสาธารณสุข]
+
- กระทรวงสาธารณสุข
- สนง.ประกันสุขภาพฯ
- กรมควบคุมโรค
- สสส.
- สมาคมหมออนามัย
- สภาการพยาบาล
- กรมการแพทย์
- กรมสุขภาพจิต
- องค์การเภสัชกรรม
- กรมอนามัย
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 
 
[หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง]
+
- ศูนย์กลางการจัดการความรู้
- กรมสรรพากร
- สำนักงาน กพ.
 
 
[มุมแห่งการเรียนรู้]
+
- ความรู้คอมฯby Bcoms.net
- Tip การใช้งาน Computer
- ศูนย์ความรู้คอมพิวเตอร์
- เกี่ยวกับ ไวรัส
- ข่าวไอที และ ทิป by ARiP
 
 


  

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน
นโยบายและวิธีปฏิบัติของทีม IM

พุธ ที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2552


หัวข้อเรื่องนโยบายและวิธีปฏิบัติของทีม IM

PP-IMH-001     เรื่อง  การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลที่เก็บไว้ในเวชระเบียน
PP-IMH-002     เรื่อง  การเปิดเผยข้อมูล
PP-IMH-003     เรื่อง การรักษาความลับข้อมูลผู้ป่วย HIV / ผู้ป่วยถูกข่มขืน
PP-IMH-004     เรื่อง การให้ข้อมูลผู้ป่วย
PP-IMH-005     เรื่อง  การตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
PP-IMH-006     เรื่อง  การทบทวน ความสมบูรณ์ของเวชระเบียน
PP-IMH-007     เรื่อง  การเก็บรักษาเวชระเบียนผู้ป่วยใน
PP-IMH-008     เรื่อง การรักษาความลับและความปลอดภัยของเวชระเบียนผู้ป่วยใน
PP-IMH-009     เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติเมื่อระบบ Mrecord ใช้งานไม่ได้
PP-IMH-010     เรื่อง  การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์เข้าชม : 16041


ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน 5 อันดับล่าสุด

      ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการ ลองวิชการครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 11 / ก.พ. / 2559
      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 20 / ต.ค. / 2558
      นโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ด้านโภชนาการ (เอกสารประกอบการสั่งอาหารว่างในการประชุม) 3 / ก.ค. / 2555
      เชิญส่งรูปภาพกิจกรรมเก่าๆของโรงพยาบาล 23 / มี.ค. / 2553
      นโยบายและวิธีปฏิบัติของทีม IM 7 / ต.ค. / 2552


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge    Admin
โรงพยาบาลลอง 156 หมู่ 6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
Tel. 0-05458-1479 , 0-5458-1661 Fax. 0-5458-1479 ต่อ 1041 ivr sesli yanit
ผู้จัดทำ : ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ

Powered by maxsite
Webmaster : layoke2003@hotmail.com